Bộ sưu tập: Loại hình:   
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tứ thư lãnh đạo : Thuật dụng ngôn / Hòa Nhân - H. : Lao động - Xã hội . - 401 tr. ; 24 cm..
Tài ăn nói là một công cụ liên kết quan trọng sau công cụ giao thông và công cụ thông tin liên lạc. Cuốn Thuật dụng ngôn đưa ra phương pháp giúp hoàn thiện khả năng nói chuyện hấp dẫn, truyền đạt dễ hiểu, đi vào lòng người. Sách cũng chỉ ra một người lãnh đạo không hoàn toàn làm chủ ngôn ngữ thì chắc chắn không thể lãnh đạo người khác tốt được.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Tứ thư lãnh đạo : Thuật lãnh đạo / Hòa Nhân - H. : Lao động - Xã hội, 2016. - 420 tr. ; 24 cm..
Sách Thuật lãnh đạo chỉ ra, người lãnh đạo không nhất thiết phải học rộng, nhưng nhất thiết phải là người có năng lực. Là người của công chúng, họ luôn luôn bận rộn. Họ phải cung kính lắng nghe, biết lựa lời cấp trên; phải nghiêm khắc mà độ lượng, ân cần niềm nở với cấp dưới; phải động viên tinh thần cộng sự để cùng đoàn kết một lòng; phải biết tùy cơ ứng biến, nhanh nhạy khôn khéo với đối phương; phải biết tranh thủ những người ủng hộ; phải biết đặt mình vào vị trí của những người phản đối để tìm cách thu phục họ…
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Tứ thư lãnh đạo : Thuật quản trị / Hòa Nhân - H. : Lao động - Xã hội, 2016. - 426 tr. ; 24 cm..
Thuật quản trị đưa ra những kiến nghị giúp người lãnh đạo có con mắt tinh đời để nhìn người. Bằng những chỉ dẫn cụ thể, sách chỉ ra cách để nhận biết người tốt kẻ xấu. Một điều kiện tiên quyết khi dụng người là công bằng, chính trực, vô tư, không thiên vị.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Tứ thư lãnh đạo : Thuật xử thế / Hòa Nhân - H. : Lao động - Xã hội, 2016. - 435 tr. ; 24 cm..
Xử thế là tố chất đòi hỏi người lãnh đạo cần phải có. Như Adams.J, nhà xã hội học nổi tiếng của Mỹ nói: "Giao thiệp giống như một sức hấp dẫn tiềm ẩn trong tố chất căn bản của mỗi con người, nó có thể thổi luồng gió đầy sức sống vào những việc cứng nhắc khô khan, có thể làm cho những sự việc rối rắm trở nên thông suốt, rõ ràng. Quan trọng hơn nó có thể đưa một người không nhiều năng lực lên đỉnh cao của công danh sự nghiệp". Cuốn cuối trong bộ sách là Thuật xử thế - đã đưa ra những gợi ý cho cách kết nối giữa người với người.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

  1 of 1