Sách Tiếng Việt
301.4 T550
Tứ thư lãnh đạo :
Giá tiền 119.000
UDC 301.4
Cutter T550
Tác giả CN Hòa Nhân
Nhan đề Tứ thư lãnh đạo : Thuật lãnh đạo / Hòa Nhân
Lần xuất bản 3
Thông tin xuất bản H. : Lao động - Xã hội, 2016
Mô tả vật lý 420 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Sách Thuật lãnh đạo chỉ ra, người lãnh đạo không nhất thiết phải học rộng, nhưng nhất thiết phải là người có năng lực. Là người của công chúng, họ luôn luôn bận rộn. Họ phải cung kính lắng nghe, biết lựa lời cấp trên; phải nghiêm khắc mà độ lượng, ân cần niềm nở với cấp dưới; phải động viên tinh thần cộng sự để cùng đoàn kết một lòng; phải biết tùy cơ ứng biến, nhanh nhạy khôn khéo với đối phương; phải biết tranh thủ những người ủng hộ; phải biết đặt mình vào vị trí của những người phản đối để tìm cách thu phục họ…
Thuật ngữ chủ đề Tứ thư lãnh đạo
Từ khóa tự do Tứ thư lãnh đạo
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025536-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134556
0021
00481D58C4D-DDD1-4575-A257-9769E9F14F19
005201608081549
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020|c119.000
039|a20160808154934|bthuvien3|y20160805102927|zthuvien3
080 |a301.4|bT550
100 |aHòa Nhân
245 |aTứ thư lãnh đạo : |bThuật lãnh đạo / |cHòa Nhân
250 |a3
260 |aH. : |bLao động - Xã hội, |c2016
300 |a420 tr. ; |c24 cm.
520 |aSách Thuật lãnh đạo chỉ ra, người lãnh đạo không nhất thiết phải học rộng, nhưng nhất thiết phải là người có năng lực. Là người của công chúng, họ luôn luôn bận rộn. Họ phải cung kính lắng nghe, biết lựa lời cấp trên; phải nghiêm khắc mà độ lượng, ân cần niềm nở với cấp dưới; phải động viên tinh thần cộng sự để cùng đoàn kết một lòng; phải biết tùy cơ ứng biến, nhanh nhạy khôn khéo với đối phương; phải biết tranh thủ những người ủng hộ; phải biết đặt mình vào vị trí của những người phản đối để tìm cách thu phục họ…
650 |aTứ thư lãnh đạo
653 |aTứ thư lãnh đạo
653 |aLãnh đạo
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025536-8
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/l (87)thumbimage.jpg
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025536 Giá Sách Tiếng Việt 301.4 T550 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:20-12-2016
2 10025537 Giá Sách Tiếng Việt 301.4 T550 Sách Tiếng Việt 2
3 10025538 Giá Sách Tiếng Việt 301.4 T550 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào