Sách Tiếng Việt
301.4 T550
Tứ thư lãnh đạo :
Giá tiền 119.000
UDC 301.4
Cutter T550
Tác giả CN Hòa Nhân
Nhan đề Tứ thư lãnh đạo : Thuật xử thế / Hòa Nhân
Lần xuất bản 3
Thông tin xuất bản H. : Lao động - Xã hội, 2016
Mô tả vật lý 435 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Xử thế là tố chất đòi hỏi người lãnh đạo cần phải có. Như Adams.J, nhà xã hội học nổi tiếng của Mỹ nói: "Giao thiệp giống như một sức hấp dẫn tiềm ẩn trong tố chất căn bản của mỗi con người, nó có thể thổi luồng gió đầy sức sống vào những việc cứng nhắc khô khan, có thể làm cho những sự việc rối rắm trở nên thông suốt, rõ ràng. Quan trọng hơn nó có thể đưa một người không nhiều năng lực lên đỉnh cao của công danh sự nghiệp". Cuốn cuối trong bộ sách là Thuật xử thế - đã đưa ra những gợi ý cho cách kết nối giữa người với người.
Thuật ngữ chủ đề Tứ thư lãnh đạo
Từ khóa tự do Tứ thư lãnh đạo
Từ khóa tự do Thuật xử thế
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025542-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134558
0021
004EA98383F-A458-4A98-AE14-1FE1B897D736
005201608081552
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020|c119.000
039|a20160808155325|bthuvien3|y20160805104142|zthuvien3
080 |a301.4|bT550
100 |aHòa Nhân
245 |aTứ thư lãnh đạo : |bThuật xử thế / |cHòa Nhân
250 |a3
260 |aH. : |bLao động - Xã hội, |c2016
300 |a435 tr. ; |c24 cm.
520 |aXử thế là tố chất đòi hỏi người lãnh đạo cần phải có. Như Adams.J, nhà xã hội học nổi tiếng của Mỹ nói: "Giao thiệp giống như một sức hấp dẫn tiềm ẩn trong tố chất căn bản của mỗi con người, nó có thể thổi luồng gió đầy sức sống vào những việc cứng nhắc khô khan, có thể làm cho những sự việc rối rắm trở nên thông suốt, rõ ràng. Quan trọng hơn nó có thể đưa một người không nhiều năng lực lên đỉnh cao của công danh sự nghiệp". Cuốn cuối trong bộ sách là Thuật xử thế - đã đưa ra những gợi ý cho cách kết nối giữa người với người.
650 |aTứ thư lãnh đạo
653 |aTứ thư lãnh đạo
653 |aThuật xử thế
653 |aLãnh đạo
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025542-4
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/l (85)thumbimage.jpg
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025542 Giá Sách Tiếng Việt 301.4 T550 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:20-12-2016
2 10025543 Giá Sách Tiếng Việt 301.4 T550 Sách Tiếng Việt 2
3 10025544 Giá Sách Tiếng Việt 301.4 T550 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào