Sách Tiếng Việt
301.4 T550
Tứ thư lãnh đạo :
Giá tiền 119.000
UDC 301.4
Cutter T550
Tác giả CN Hòa Nhân
Nhan đề Tứ thư lãnh đạo : Thuật quản trị / Hòa Nhân
Lần xuất bản 3
Thông tin xuất bản H. : Lao động - Xã hội, 2016
Mô tả vật lý 426 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Thuật quản trị đưa ra những kiến nghị giúp người lãnh đạo có con mắt tinh đời để nhìn người. Bằng những chỉ dẫn cụ thể, sách chỉ ra cách để nhận biết người tốt kẻ xấu. Một điều kiện tiên quyết khi dụng người là công bằng, chính trực, vô tư, không thiên vị.
Thuật ngữ chủ đề Tứ thư lãnh đạo
Từ khóa tự do Tứ thư lãnh đạo
Từ khóa tự do Thuật quản trị
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025545-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134559
0021
00418F33542-9CE5-4800-B2DD-D3AE13B53D2F
005201608081554
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020|c119.000
039|a20160808155508|bthuvien3|y20160805104748|zthuvien3
080 |a301.4|bT550
100 |aHòa Nhân
245 |aTứ thư lãnh đạo : |bThuật quản trị / |cHòa Nhân
250 |a3
260 |aH. : |bLao động - Xã hội, |c2016
300 |a426 tr. ; |c24 cm.
520 |aThuật quản trị đưa ra những kiến nghị giúp người lãnh đạo có con mắt tinh đời để nhìn người. Bằng những chỉ dẫn cụ thể, sách chỉ ra cách để nhận biết người tốt kẻ xấu. Một điều kiện tiên quyết khi dụng người là công bằng, chính trực, vô tư, không thiên vị.
650 |aTứ thư lãnh đạo
653 |aTứ thư lãnh đạo
653 |aThuật quản trị
653 |aLãnh đạo
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025545-7
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/l (84)thumbimage.jpg
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025545 Giá Sách Tiếng Việt 301.4 T550 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:20-12-2016
2 10025546 Giá Sách Tiếng Việt 301.4 T550 Sách Tiếng Việt 2
3 10025547 Giá Sách Tiếng Việt 301.4 T550 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào