Sách Tiếng Việt
301.4 T550
Tứ thư lãnh đạo :
Giá tiền 119.000
UDC 301.4
Cutter T550
Tác giả CN Hòa Nhân
Nhan đề Tứ thư lãnh đạo : Thuật dụng ngôn / Hòa Nhân
Lần xuất bản 3
Thông tin xuất bản H. : Lao động - Xã hội
Mô tả vật lý 401 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Tài ăn nói là một công cụ liên kết quan trọng sau công cụ giao thông và công cụ thông tin liên lạc. Cuốn Thuật dụng ngôn đưa ra phương pháp giúp hoàn thiện khả năng nói chuyện hấp dẫn, truyền đạt dễ hiểu, đi vào lòng người. Sách cũng chỉ ra một người lãnh đạo không hoàn toàn làm chủ ngôn ngữ thì chắc chắn không thể lãnh đạo người khác tốt được.
Thuật ngữ chủ đề Tư thư lãnh đạo
Từ khóa tự do Tư thư lãnh đạo
Từ khóa tự do Thuật dụng ngôn
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025539-41
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134557
0021
004EE5AF010-CB41-4598-B4A0-81D325475BB4
005201703231125
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020|c119.000
039|a20170323112519|bthuvien3|c20160808155147|dthuvien3|y20160805103421|zthuvien3
080 |a301.4|bT550
100 |aHòa Nhân
245 |aTứ thư lãnh đạo : |bThuật dụng ngôn / |cHòa Nhân
250 |a3
260 |aH. : |bLao động - Xã hội
300 |a401 tr. ; |c24 cm.
520 |aTài ăn nói là một công cụ liên kết quan trọng sau công cụ giao thông và công cụ thông tin liên lạc. Cuốn Thuật dụng ngôn đưa ra phương pháp giúp hoàn thiện khả năng nói chuyện hấp dẫn, truyền đạt dễ hiểu, đi vào lòng người. Sách cũng chỉ ra một người lãnh đạo không hoàn toàn làm chủ ngôn ngữ thì chắc chắn không thể lãnh đạo người khác tốt được.
650 |aTư thư lãnh đạo
653 |aTư thư lãnh đạo
653 |aThuật dụng ngôn
653 |aLãnh đạo
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025539-41
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/l (86)thumbimage.jpg
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025539 Giá Sách Tiếng Việt 301.4 T550 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:20-12-2016
2 10025540 Giá Sách Tiếng Việt 301.4 T550 Sách Tiếng Việt 2
3 10025541 Giá Sách Tiếng Việt 301.4 T550 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào