Giới thiệu cuốn sách: 15 Days’ practice for IELTS listening
Cuốn sách “15 Days’ practice for IELTS listening” giúp củng cố trình độ Anh ngữ thông qua việc bồi dưỡng và hoàn thiện kỹ năng nghe kết hợp với việc cung cấp một số kiến thức văn hóa – khoa học- xã hội phổ biến

   

Cuốn sách “15 Days’ practice for IELTS listening” giúp củng cố trình độ Anh ngữ thông qua việc bồi dưỡng và hoàn thiện kỹ năng nghe kết hợp với việc cung cấp một số kiến thức văn hóa – khoa học- xã hội phổ biến. Qua đó, học viên có thể tự học nhằm tích lũy thêm vốn từ vựng và cấu trúc để bổ trợ cho những kỹ năng còn lại. Quyển sách không tổng hợp số lượng lớn những bài luyện tập mà chọn lọc và đưa ra những bài tập trọng điểm với những lưu ý về các vấn đề học viên thường gặp, thường mắc phải sai sót trong kỳ thi thực tế, từ đó giúp học viên tổng hợp và ghi nhớ một cách có hệ thống nhằm phát triển, hoàn thiện kỹ năng nghe.

Mở đầu sẽ là thông tin giới thiệu sơ lược về bài kiểm tra nghe của IELTS, sau đó xuyên suốt trong chương trình nghe, học viên sẽ được tiếp xúc và thực hành tất cả các dạng của bài thi nghe như câu hỏi trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, nối từ, phân loại từ…Cuối cùng là 2 bài kiểm tra thực tế giúp học viên thực hành và tự đánh giá kết quả luyện tập thật khách quan.