CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ HOÀNG SA TRƯỜNG SA

Cuốn sách trên dài 8 chương với nội dung sách lần lượt trình bày lịch sử xây dựng đất nước Việt Nam ở Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa thông qua các ghi chép sử ký cùng các văn bản dưới các thời đại Hậu Lê, thời chúa Nguyễn và thời Tây Sơn, dưới thời nhà Nguyễn, thời Pháp thuộc, trong giai đoạn sau Hiệp định Genève, giai đoạn đất nước tạm thời bị chia cắt (1945-1975) đến việc quản lý biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa từ năm 1975 đến nay. Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu còn ghi lại những cuộc xâm phạm vào chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa.

Đây là những nguồn tư liệu quý giá mà tác giả đã dày công sưu tầm hằng chục năm trong và ngoài nước. Sách gồm các bản đồ, họa đồ được hình thành theo suốt các thời kỳ lịch sử của dân tộc và có tính chất công vụ nhà nước thể hiện chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa.

Thư viện Bộ xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc.