DANH MỤC SÁCH TIẾNG VIỆT MỚI BỔ SUNG LẦN I NĂM 2015

 

Thực hiện Kế hoạch phát triển vốn tài liệu Thư viện năm 2015, đồng thời để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ trong việc học tập, nghiên cứu phục vụ cho việc nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, từ đó góp phần thực hiện tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ công tác, Thư viện Bộ đã lựa chọn, bổ sung mới sách tiếng Việt, trong đó tập trung vào sách về chính trị - xã hội và sách về pháp luật.

Danh mục sách Tiếng Việt mới bổ sung lần I năm 2015 bao gồm:

1. Brian Tracy. Thuật lãnh đạo. – H., 2014 – KHK: V24104 - V24106

2. Brian Tracy. Thuật đàm phán. – H., 2014 – KHK: V24107 - V24109

3. Brian Tracy. Thuật quản lý thời gian. – H., 2014 – KHK: V24110 - V24112

4. Brian Tracy. Thuật thúc đẩy nhân viên. – H., 2014 – KHK: V24113 - V24115

5. Brian Tracy. Thuật ủy quyền và giám sát. – H., 2014 – KHK: V24116 - V24118

6. Brian Tracy. Thuật quản trị. – H., 2014 – KHK: V24119 – V24121

7. Brian Tracy. Thuật maketing. – H., 2014 – KHK: V24122 – V24124

8. Lê Đình Cúc. Một số vấn đề về tôn giáo Mỹ đương đại. – H., 2014 – KHK: V21125 – V21126; V21154

9. Nguyễn Thế Kiệt. Triết học thẩm mỹ và nhân cách. – H., 2013 – KHK: V24127 – V24129

10. Lương Gia Ban – Hoàng Trang. Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh với việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay. – H., 2014 – KHK: V24130 – V24132

11. Nguyễn Vĩnh Thắng. Một số vấn đề về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. – H., 2014 – KHK: V24133 – V24135

12. Trịnh Thị Hồng Hạnh. Vành đai diệt Mỹ ở chiến trường miền Nam (1965-1973). – H; 2014 – KHK: V24136 – V24138

13. Vũ Thị Vinh. Tăng trưởng kinh tế giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay. – H., 2014 – KHK: V24139 – V24141

14. Phạm Trọng Nghĩa. Thực hiện các công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam – Cơ hội và thách thức. – H., 2014 – KHK: V24142 – V24144

15. Lê Hữu Tầng. Một số vấn đề lý luận mới về chủ nghĩa xã hội. – H., 2014 – KHK: V24145 – V24147

16. Lê Công Sự. Triết học cổ đại. – H., 2014 – KHK: V24148 – V24150

17. Jacques Dournes. Potao một lý thuyết về quyền lực ở người Jorai Đông Dương. – H., 2014 – KHK: V24151 – V24153

18. Nguyễn Khắc Sử. Dấu ấn văn hóa tiền – sơ sử vùng lòng hồ Plei KRông, Kon Tum. – H., 2014 – KHK: V24155 – V24157

19. K.Popper. Tri thức khách quan – Một cách tiếp cận dưới góc độ tiến hóa. – H., 2014 – KHK: V24158 – V24160

20. John Barrow. Điều bất khả - giới hạn của khoa học và khoa học của giới hạn. – H., 2014 – KHK: V24161 – V24163

21. Edwaid Wadie Said. Đông phương luận. – H., 2014 – KHK: V24164 – V24166

22. Nguyễn Hữu Chí. Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật lao động. – H., 2014 – KHK: V24167 – V24169

23. Harry M.Jeansen Kraemer. 4 nguyên tắc lãnh đạo dựa trên giá trị - bí quyết tạo ra sự khác biệt để thế giới tốt đẹp hơn. – H., 2014 – KHK: V24170 – V24172

24. Nguyễn Thái Yên Hương. Tôn giáo Mỹ và việc sử dụng tôn giáo trong chính sách đối ngoại Mỹ. – H., 2014 – KHK: V24173 – V24175

25. Nguyễn Chiến Thắng. Phân cấp đầu tư trực tiếp nước ngoài. – H., 2015 – KHK: V24176 – V24178

26. Đỗ Quý Doãn. Quản lý và phát triển thông tin báo chí ở Việt Nam. – H., 2014 – KHK: V24179 – V24181

27. Vũ Thị Phương Hậu. Chính sách văn hóa triều Nguyễn (1802-1884). – H., 2014 – KHK: V24182 – V24184

28. Lê Thế Mẫu. Thế giới – Bước ngoặt lịch sử. – H., 2015 – KHK: V24185 – V24187

29. Vũ Trọng Lâm - Lê Thanh Bình. Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. – H., 2015 – KHK: V24188 – V24190

30. Đặng Hoàng Linh. Khủng hoảng nợ công châu Âu và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. – H., 2014 – KHK: V24191 – V24193

31. Nguyễn Đình Bồng - Trần Thị Minh Hà - Nguyễn Thị Thu Hồng. Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam. – H., 2014 – KHK: V24194 – V24196

32. Nguyễn Văn Nam. Luật tục và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở tình Kon Tum. – H., 2015 – KHK: V24197 – V24199

33. Hồ Tấn Sáng. Phân tích chính sách công ở Việt Nam. – H., 2014 – KHK: V24200

34. Ngô Thị Lan Anh. Chữ Tâm nhà Phật và ảnh hưởng của “Tâm” đối với đời sống đạo đức ở Việt Nam hiện nay. – H., 2014 – KHK: V24201 - V24203

35. Nguyễn Minh Đoan. Bộ máy nhà nước và tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. – H., 2015 – KHK: V24204 - V24206

36. Nguyễn Minh Đoan. Hướng dẫn môn học Lý luận nhà nước và pháp luật. – H., 2014 – KHK: V24207 - V24209

37. Đỗ Quốc Toán (chủ biên) - Phạm Thị Thinh. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở. – H., 2014 – KHK: V24210 - V24212

38. Quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng và văn bản hướng dẫn thực hiện. – H., 2014 – KHK: V24213 - V24215

39. Tô Quang Thu. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chất vấn trong Đảng giai đoạn hiện nay. – H., 2015 – KHK: V24216 - V24218

40. Lê Văn Giảng - Cao Văn Thống (đồng chủ biên). Phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát. – H., 2015 – KHK: V24219 - V24221

41. Lê Hồng Liêm. Nghiên cứu mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, Đảng viên có chức, có quyền với các doanh nghiệp để trục lợi ở nước ta. – H., 2015 – KHK: V24222 - V24224

42. Nguyễn Trọng Phúc. Chế định các biện pháp ngăn chặn theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam-Những vấn đề lý luận và thực tiễn. – H., 2015 – KHK: V24225 - V24227

43. Nguyễn Tuấn Khanh. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân. – H., 2014 – KHK: V24228 - V24230

44. Tô Văn Hòa. Đối chiếu Hiến pháp năm 2013 và Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. – H., 2014 – KHK: V24231 - V24233

45. Viện Chính sách công và pháp luật. Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. – H., 2014 – KHK: V24234 - V24236

46. Lê Thị Thanh Duyên – Đinh Huyền Trinh. Hỏi đáp về lao động là người giúp việc gia đình. – H., 2014 – KHK: V24237 - V24239

47. Trương Hồng Quang – Nguyễn Quyết  Thắng. Tìm hiểu luật hôn nhân và gia đình năm 2014. – H., 2014 – KHK: V24240 - V24242

48. Bích Hạnh. Hỏi đáp về luật phá sản 2014. – H., 2015 – KHK: V24243 - V24245

49. Hà Văn Thuật. Hỏi đáp về một số nội dung công tác cải cách hành chính. – H., 2014 – KHK: V24246 - V24248

50. Trần Sơn – Nguyễn Đức Châu. Hỏi đáp pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. – H., 2015 – KHK: V24249 - V24251

51. Luật đấu thầu. – H., 2014 – KHK: V24252 - V24253

52. Luật các tổ chức tín dụng. – H., 2014 – KHK: V24254 - V24256

53. Luật giao thông đường thủy nội địa 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014. – H., 2014 – KHK: V24257 - V24259

54. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tai Việt Nam. – H., 2014 – KHK: V24260 - V24262

55. Luật xây dựng. – H., 2015 – KHK: V24263 - V24265

56. Luật xử lý vi phạm hành chính. – H., 2015 – KHK: V24266 - V24268

57. Các hiệp định phân định biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng. – H., 2014 – KHK: V24269 - V24271

58. Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi, bổ sung 2013. – H., 2014 – KHK: V24272 - V24274

59. Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập. – H., 2014 – KHK: V24276 - V24278

60. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính theo Luật đất đai năm 2013. – H., 2014 – KHK: V24279 - V24281

61. Nguyễn Quang Thuấn. Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới thực trạng. – H., 2014 – KHK: V24282- V24283

62. Napoleon Hill. Chiến thắng con quỷ trong bạn – Bí quyết tự do và thành công. – H., 2015 – KHK: V24284 - V24286

63. Bảo tàng Hồ Chí Minh. Những tên gọi bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. – H., 2015 – KHK: V24287 - V24289

64. Nguyễn Như Ý. Sống, học tập, làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. – H., 2015 – KHK: V24290 - V24292

65. Trần Văn Bính. Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức. – H., 2015 – KHK: V24293 - V24295

66. Ủy ban dân tộc. Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam. – H., 2014 – KHK: V24296

67. V.I.Lênin tuyển tập 4. – H., 2015 – KHK: V24297

68. Luật doanh nghiệp. – H., 2015 – KHK: V24298 - V24302

69. Luật hộ tịch. – H., 2015 – KHK: V24303 - V24307

70. Luật giáo dục nghề nghiệp. – H., 2015 – KHK: V24308 - V24312

71. Luật kinh doanh bất động sản. – H., 2015 – KHK: V24313 - V24317

72. Luật nhà ở. – H., 2015 – KHK: V24318 - V24322

73. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. – H., 2015 – KHK: V24323 - V24327

74. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. – H., 2015 – KHK: V24328 - V24332

75. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. – H., 2014 – KHK: V24333 - V24337

76. Luật căn cước công dân. – H., 2015 – KHK: V24338 - V24342

77. Luật bảo hiểm xã hội. – H., 2015 – KHK: V24343 - V24347

78. Luật hàng không dân dụng Việt Nam. – H., 2015 – KHK: V24348 - V24352

79. Luật đầu tư. – H., 2015 – KHK: V24353 - V24357

80. Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. – H., 2015 – KHK: V24358 - V24362

81. Luật tổ chức Quốc hội. – H., 2015 – KHK: V24363 - V24367

82. Luật Thi hành án dân sự. – H., 2015 – KHK: V24368 - V24372

83. Luật công an nhân dân. – H., 2015 – KHK: V24373 - V24377

84. Luật tổ chức tòa án nhân dân. – H., 2015 – KHK: V24378 - V24382

85. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. – H., 2015 – KHK: V24383 - V24387

86. Lê Đăng Doanh. Định tội danh đối với các tội xâm phạm sở hữu. – H., 2014 – KHK: V24388 - V24390

87. Quách Dương. Những điểm mới của Luật đất đai năm 2013. – H., 2014 – KHK: V24391 - V24392.