DANH MỤC SÁCH TIẾNG VIỆT MỚI BỔ SUNG LẦN II NĂM 2015

Thực hiện Kế hoạch phát triển vốn tài liệu Thư viện năm 2015, đồng thời để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ trong việc học tập, nghiên cứu phục vụ cho việc nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, từ đó góp phần thực hiện tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ công tác, Thư viện Bộ đã lựa chọn, bổ sung mới sách tiếng Việt, trong đó tập trung vào sách về chính trị - xã hội và sách về pháp luật.

Danh mục sách Tiếng Việt mới bổ sung lần II năm 2015 bao gồm:

1. Phạm Văn Đồng. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta học gì? – H., 2015 – KHK: V24393 - V24365

2. Trần Văn Giàu. Hồ Chí Minh vĩ đại một con người. – H., 2015 – KHK: V24396 - V24368

3. Võ Văn Tuyển – Nguyễn Thị Thu Hòa. Tổng quan về lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam.– H., 2014 – KHK: V24399 - V24401

4. Nguyễn Văn Cương. Về phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương tại Việt Nam hiện nay. – H., 2015 – KHK: V24402 - V24404

5. Về pháp quyền và chủ nghĩa hợp hiến. – H., 2012 – KHK: V24404 - V24407

6. Cải cách tư pháp vì một nền tư pháp liêm chính. – H., 2014 – KHK: V24408 - V24410

7. Hoàng Thế Liên. Hiến pháp năm 2013 những điểm mới mang tính đột phá. – H., 2015 – KHK: V24411 - V24413

8. Nguyễn Hồng Dương. Tiếp tục đổi mới chính sách về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay-những vấn đề lý luận cơ bản. – H., 2014 – KHK: V24414 - V24416

9. Đỗ Quang Hưng. Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền. – H., 2014 – KHK: V24417 - V24419

10. Alan Weisman. Thế giới khi loài người biến mất. – H., 2014 – KHK: V24420 - V24422

11. Lê Minh. Chủ tịch Tôn Đức Thắng người đồng chí thân thiết của Hồ Chủ tịch. – H., 2014 – KHK: V24423 - V24425

12. Nguyễn Mại. Đọc và suy ngẫm. – H., 2015 – KHK: V24426 - V24428

13. Nguyễn Trường. Á – Phi - Mỹ - Latin trong thế kỷ XXI. – H., 2015 – KHK: V24429 - V24431

14. Thomas L. Friedman. Nóng, phẳng, chật. – H., 2014 – KHK: V24435 - V24437

15. James Innes. Cuốn sách số 1 về làm việc. – H., 2015 – KHK: V24438 - V24440

16. Lynn Williams. Cuốn sách số 1 về tìm việc. – H., 2015 – KHK: V24441 - V24443

17. JohnC Maxwell. 21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo. – H., 2013 – KHK: V24444 - V24446

18. Nhiều Tác Giả. Những điều ít biết về chiến tranh Việt Nam 1945-1975. – H., 2015 – KHK: V24447 - V24448

19. Jared Diamond. Thế giới cho đến ngày hôm qua. – H., 2015 – KHK: V24449 - V24451

20. Lê Hữu Nghĩa – Lê Văn Chiến. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ con người của Việt Nam. – H., 2015 – KHK: V24452 - V24454

21. Trần Văn Duy. Một số vấn đề về hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước. – H., 2015 – KHK: V24455 - V24457

22. Trần Anh Tuấn - Nguyễn Hữu Hải. Kinh tế khu vực công – những vấn đề cơ bản. – H., 2015 – KHK: V24458 - V24460

23. Trương Hồng Quang – Nguyễn Trà. Tìm hiểu luật công chứng 2014. – H., 2015 – KHK: V24461 - V24463

24. Ngành Tư pháp Việt Nam dấu ấn 65 năm. – H., 2010 – KHK: V24464

25. Tưởng Duy Lượng. Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử (tái bản). – H., 2015 – KHK: V24465 - V24467

26. Quang Minh. Tuyển tập các văn kiện, nghị quyết BCH TW Đảng 2012-2015. – H., 2015 – KHK: V24468 - V24470

27. Bộ luật lao động chế độ bảo hiểm Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành. – H., 2015 – KHK: V24471 - V24473

28. Luật hôn nhân và gia đình được quốc hội thông qua khóa XIII & các văn bản hướng dẫn công tác hoạt động vì tiến bộ của phụ nữ và bảo vệ chăm sóc trẻ em. – H., 2015 – KHK: V24474 - V24476

29. Luật xử lý vi phạm hành chính – Hướng dẫn mức xử phạt & giải quyết những hành vi thường gặp dành cho chủ tịch xã, phường, thị trấn. – H., 2015 – KHK: V24477 - V24479

30. Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) & các chế độ chính sách mới dành cho sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. – H., 2015 – KHK: V24480 - V24482

31. Luật bảo hiểm xã hội – Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp, chế độ chi trả bảo hiểm mới nhất.– H., 2015 – KHK: V24483 - V24485

32. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật thuế - Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn về thuế mới nhất. – H., 2015 – KHK: V24486 - V24488

33. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước – Quy định mới về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách 2015. – H., 2014 – KHK: V24489 - V24491

34. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và công tác quản lý tài chính, ngân sách trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp.– H., 2014 – KHK: V24492 - V24494

35. Chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm và quản lý tài chính đối với tổ chức công đoàn 2015. – H., 2014 – KHK: V24495 - V24497

36. Chế độ thuế hiện hành – Luật sửa đổi bổ sung một số điều các luật về thuế - Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và văn bản hướng dẫn chi tiết (Song ngữ). – H., 2015 – KHK: V24498 - V24500

37. Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp và chế độ quản lý ngân sách, tài sản nhà nước. – H., 2015 – KHK: V24501 - V24503

38. Quí Lâm – Kim Phượng. Hướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách tài chính xã phường thị trấn. – H., 2015 – KHK: V24504 - V24506

39. Hướng dẫn kỹ năng soạn thảo các mẫu văn bản, mẫu diễn văn, bài phát biểu khai mạc, bế mạc tại các kỳ họp, ngày lễ lớn dành cho cấp ủy Đảng. – H., 2015 – KHK: V24507 - V24509

40. Hệ thống các văn bản hướng dẫn về quy chuẩn lắp đặt điện nhà ở, công trình công cộng, định mức chi phí quản lý dự án và mẫu hợp đồng trong xây dựng. – H., 2015 – KHK: V24510 - V24512

41. Văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức, quản lý và tinh giản biên chế cán bộ công chức viên chức. – H., 2015 – KHK: V24513 - V24515

42. Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn xã hội, giao thông đường bộ, đường sắt, quốc phòng, cơ yếu, tiền tệ, ngân hàng, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sản phẩm hàng hóa. – H., 2015 – KHK: V24516 - V24518

43. Đoàn Duy Nghĩa. Văn bản hướng dẫn thi hành Luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thanh tra & quy trình tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh mới nhất. – H., 2015 – KHK: V24519 - V24521

44. Hướng dẫn thi hành Luật đất đai – Luật nhà ở - Luật kinh doanh bất động sản – 420 tình huống giải đáp xử lý những vướng mắc trong công tác đất đai, xây dựng và nhà ở. – H., 2015 – KHK: V24522 - V24524

45. Nghiệp vụ hạch toán kế toán và chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước. – H., 2015 – KHK: V24525 - V24527

46. Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán, tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính kinh tế, lao động  2000-2015. – H., 2015 – KHK: V24528 - V24530

47. Thông điệp từ thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. – H., 2014 – KHK: V24531 - V24533

48. Thiệu Vĩ Hoa. Chu dịch với dự đoán học. – H., 2013 – KHK: V24534 - V24536

49. Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định. Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước. – H., 2015 – KHK: V24537 - V24539

50. Biên Chấn Hưng. Phong Thủy toàn thư. – H., 2015 – KHK: V24540 - V24542

51. Phương Lan – Hạnh Nguyên. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa – Biết ứng dụng để thành công. – H., 2015 – KHK: V24543 - V24545

52. Thành Vinh. Rước lộc vào nhà bằng linh vật phong thủy. – H., 2015 – KHK: V24546 - V24548

53. Văn hóa phật giáo xứ nghệ: quá khứ, hiện tại và tương lai. – H., 2015 – KHK: V24549 - V24551

54. Nguyễn Văn Toàn. Định canh định cư và biến đổi kinh tế xã hội của người Khơ Mú và người H Mông. – H., 2014 – KHK: V24552 - V24554

55. Vũ Hào Quang. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài những nét văn hóa đặc trưng. – H., 2015 – KHK: V24555 - V24557

56. Nguyễn Thừa Hỷ. Văn hóa Việt Nam truyền thống một góc nhìn. – H., 2014 – KHK: V24558 - V24560

57. Nguyễn Hữu Minh. Đời sống văn hóa của cư dân Hà Nội. – H., 2014 – KHK: V24561 - V24563

58. Phan Đăng Thanh – Trương Thị Hòa. Truyền thống luật sư Việt Nam. – H., 2014 – KHK: V24564 - V24566

59. Noam Chomsky. Nhận diện quyền lực (tái bản). – H., 2015 – KHK: V24567 - V24569

60. James Rickards. Các cuộc chiến tranh tiền tệ. – H., 2015 – KHK: V24570 - V24572

61. Nate Silve. Tín hiệu và độ nhiễu vì sao chúng ta thường sai lầm trong những dự đoán của mình. – H., 2015 – KHK: V24573 - V24575

62. Viktor Mayer, SchÖnberger & Kenneth Cukier. Dữ liệu lớn cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi và…tư duy. – H., 2015 – KHK: V24576 - V24578

63. Brian Tracy. Điểm khủng hoảng 21 bí quyết vượt qua khủng hoảng để thành công. – H., 2015 – KHK: V24579 - V24581

64. V.N. Voloshinov. Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữ. – H., 2015 – KHK: V24582 - V24584

65. Ngô Gia Văn Phái dịch giả Nguyễn Đức Vân, Kiều Thu. Hoàng Lê Nhất Thống Chí toàn tập (bản dịch mới nhất, có bổ sung, chú giải phả hệ Vua Lê Chúa Trịnh. – H., 2015 – KHK: V24585 - V24587

66. Phạm Khắc Lãm. Việt Nam sau 1975 – Đôi điều cảm nhận. – H., 2014 – KHK: V24588 - V24590

67. Có một thời như thế - 30/4/1975 qua ký ức của các cựu tù Côn Đảo. – H., 2015 – KHK: V24591 - V24593

68. Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung) được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII & hệ thống pháp luật Việt Nam về tố tụng dân sự, thi hành án dân sự. – H., 2015 – KHK: V24594 - V24595

69. Nguyễn Ngọc Chí. Luật hình sự Quốc tế. – H., 2015 – KHK: V24596 - V24597

70. Nguyễn Mạnh Hùng. Việt Nam thế kỷ XX qua lời kể của người thân. – H., 2015 – KHK: V24598 - V24600

71. Jonah Berger. Hiệu ứng lan truyền. – H., 2015 – KHK: V24601 - V24603

72. Debra fine. 15 kỹ năng sinh tồn trong cuộc sống. – H., 2015 – KHK: V24604 - V24606

73. Vernon Howard. Nghệ thuật thuyết phục người khác. – H., 2014 – KHK: V24607 - V24609

74. Khenchen Thrangu Rinpoche.  Sống mỗi ngày với phật pháp. – H., 2014 – KHK: V24610 - V24612

75. Bộ Công thương. Vai trò và vị thế của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN. – H., 2013 – KHK: V24613 - V24615.