Tổ chức buổi giới thiệu sách mới về công lý, lẽ công bằng
Sáng nay (11/11), Văn phòng Bộ Tư pháp tổ chức buổi giới thiệu sách mới về công lý và lẽ công bằng. Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Xuân Tùng chủ trì và giới thiệu về sách mới.

Sáng nay (11/11), Văn phòng Bộ Tư pháp tổ chức buổi giới thiệu sách mới về công lý và lẽ công bằng. Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Xuân Tùng chủ trì và giới thiệu về sách mới.

Để tiếp tục đổi mới các biện pháp thúc đẩy phong trào đọc sách, từng bước khơi gợi ý thức tự giác đọc sách, nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức, viên chức nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác đặt ra, Văn phòng Bộ phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp tổ chức buổi giới thiệu sách đầu tiên đối với công chức, viên chức, đặc biệt công chức trẻ các đơn vị.

   

Thư viện Bộ tư pháp không chỉ có các ấn phẩm về pháp luật, mà còn có nhiều ấn phẩm về các lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu đọc góp phần nâng cao kiến thức của các công chức, viên chức thuộc Bộ. Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng mong rằng, buổi giới thiệu về sách hôm nay sẽ tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào đọc của các công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời, đồng chí cũng mong rằng, Thư viện không đơn giản chỉ là kho sách, mà cần đa dạng các hoạt động của Thư viện và phát triển thành một “thiết chế văn hóa” góp phần phục vụ người đọc nói chung, các công chức, viên chức thuộc Bộ nói riêng./.