Sách Tiếng Việt
34(v)1 CH500
Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa Trường Sa /
UDC 34(v)1
Cutter CH500
Tác giả CN Nguyễn Đình Đầu
Nhan đề Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa Trường Sa / Nguyễn Đình Đầu
Thông tin xuất bản TPHCM. : Đại học Quốc Gia HCM, 2014
Mô tả vật lý 367tr. ; 30,5cm.
Tóm tắt Cuốn sách này tổng hợp những nhận định sự kiện, những chứng liệu và bản đồ Việt Nam và ngoại quốc khẳng định Việt Nam không xâm phạm đất đai của bất cứ quốc gia nào và không cho phép bất cứ quốc gia nào xâm lấn 1 tấc đất thuộc lãnh thổ chủ quyền VN
Từ khóa tự do Hoàng Sa Trường Sa
Từ khóa tự do biển Đông
Từ khóa tự do chủ quyền
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10025374
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134521
0021
0044D3730E8-037C-49E3-AD3E-7E0D8807768A
005201707051416
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170705141154|bthuvien3|c20160607102707|dthuvien2|y20160606111122|zthuvien2
080 |a34(v)1|bCH500
100 |aNguyễn Đình Đầu
245 |aChủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa Trường Sa / |cNguyễn Đình Đầu
260 |aTPHCM. : |bĐại học Quốc Gia HCM, |c2014
300 |a367tr. ; |c30,5cm.
520 |aCuốn sách này tổng hợp những nhận định sự kiện, những chứng liệu và bản đồ Việt Nam và ngoại quốc khẳng định Việt Nam không xâm phạm đất đai của bất cứ quốc gia nào và không cho phép bất cứ quốc gia nào xâm lấn 1 tấc đất thuộc lãnh thổ chủ quyền VN
653 |aHoàng Sa Trường Sa
653 |abiển Đông
653 |achủ quyền
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10025374
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach/s177thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025374 Giá Sách Tiếng Việt 34(v)1 CH500 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào