Sách Tiếng Việt
212 CH312
Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền /
UDC 212
Cutter CH312
Tác giả CN Đỗ Quang Hưng
Nhan đề Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền / Đỗ Quang Hưng
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 567 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách đã trình bày toàn cảnh đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay, làm rõ những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa Nhà nước và các giáo hội. Đặc biệt, công trình đã dành một dung lượng lớn để khảo sát những động thái chuyển biến của quá trình thực hiện chính sách tôn giáo, từ sự hình thành và phát triển mô hình Nhà nước thế tục, tiến trình của luật pháp tôn giáo, những trọng điểm của quá trình đổi mới chính sách tôn giáo.
Thuật ngữ chủ đề Tôn giáo
Từ khóa tự do Nhà nước pháp quyền
Từ khóa tự do Tôn giáo
Từ khóa tự do Chính sách
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10024417-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131010
0021
004C351D2EE-D6BD-447A-BF49-0B292E95DC46
005201601140957
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20160114095416|zthuvien3
080 |a212|bCH312
100 |aĐỗ Quang Hưng
245 |aChính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền / |cĐỗ Quang Hưng
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2014
300 |a567 tr. ; |c24 cm.
520 |aCuốn sách đã trình bày toàn cảnh đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay, làm rõ những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa Nhà nước và các giáo hội. Đặc biệt, công trình đã dành một dung lượng lớn để khảo sát những động thái chuyển biến của quá trình thực hiện chính sách tôn giáo, từ sự hình thành và phát triển mô hình Nhà nước thế tục, tiến trình của luật pháp tôn giáo, những trọng điểm của quá trình đổi mới chính sách tôn giáo.
650 |aTôn giáo
653 |aNhà nước pháp quyền
653 |aTôn giáo
653 |aChính sách
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10024417-9
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/234thumbimage.jpg
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024417 Giá Sách Tiếng Việt 212 CH312 Sách Tiếng Việt 1
2 10024418 Giá Sách Tiếng Việt 212 CH312 Sách Tiếng Việt 2
3 10024419 Giá Sách Tiếng Việt 212 CH312 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào