Sách Tiếng Việt
34(V)134 L504
Luật Công chứng
UDC 34(V)134
Cutter L504
Nhan đề Luật Công chứng
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2014
Mô tả vật lý 78 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: Chương I. Những quy định chung; Chương II. Công chứng viên; Chương III. Tổ chức hành nghề công chứng; Chương IV. Hành nghề công chứng; Chương V. Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch; Chương VI. Cơ sở dữ liệu công chứng và lưu trữ hồ sơ công chứng; Chương VII. Phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác; Chương VIII. Quản lý nhà nước về công chứng; Chương IX. Xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp; Chương X. Điều khoản thi hành.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Công chứng
Từ khóa tự do Luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10023522-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131281
0021
0041C18A645-4573-480C-9903-B787E0B29951
005201601201818
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20160120181449|zthuvien2
080 |a34(V)134|bL504
245 |aLuật Công chứng
260 |aH. : |bTư pháp, |c2014
300 |a78 tr. ; |c19 cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm 10 chương: Chương I. Những quy định chung; Chương II. Công chứng viên; Chương III. Tổ chức hành nghề công chứng; Chương IV. Hành nghề công chứng; Chương V. Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch; Chương VI. Cơ sở dữ liệu công chứng và lưu trữ hồ sơ công chứng; Chương VII. Phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác; Chương VIII. Quản lý nhà nước về công chứng; Chương IX. Xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp; Chương X. Điều khoản thi hành.
650 |aPháp luật
653 |aViệt Nam
653 |aCông chứng
653 |aLuật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10023522-4
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2014/b2thumbimage.jpg
890|a3|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10023522 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)134 L504 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:03-06-2017
2 10023523 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)134 L504 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:07-06-2024
3 10023524 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)134 L504 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào