Thảo luận về một số nội dung sửa đổi, bổ sung phần chung của Bộ luật Hình sự và dự thảo Phần chung Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Để chuẩn bị cho cuộc họp báo cáo Ban soạn thảo, ngày 01/8, Tổ biên tập Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã họp thảo luận về một số nội dung sửa đổi, bổ sung phần chung của Bộ luật Hình sự và dự thảo Phần chung Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Cuộc họp do bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính – Phó Tổ trưởng Tổ biên tập chủ trì.
Nhìn lại Khung phân loại DDC 14 - Bản dịch tiếng Việt
Sau khi bản dịch tiếng Việt DDC 14 được hoàn tất, ngày 16/8/2006 Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) chính thức công bố ấn bản tiếng Việt khung phân loại DDC 14 rút gọn gồm 1.065 trang, khổ 17 x 24cm. Với bản dịch này, tiếng Việt trở thành một trong hơn 30 ngôn ngữ của khung phân loại DDC được xuất bản chính thức.
Hội Thư viện Việt Nam 5 năm nhìn lại
Trong những năm 1990 và đầu những năm 2000, kinh tế nước ta có bước tăng trưởng khá, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt, công tác thư viện cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư phát triển. Số lượng thư viện, cán bộ thư viện tăng nhanh. Việc mở rộng giao lưu quốc tế của nước ta đã kéo theo sự vươn ra hòa vào dòng chảy thế giới của các ngành, các tổ chức Việt Nam, trong đó có thư viện. Va
TỔNG KẾT 15 năm THỰC HIỆN PHÁP LỆNH THƯ VIỆN
Ngày 10/8, Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị - Hội thảo Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh thư viện khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện - Bộ VHTTDL; ông Lê Duy Khánh - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ VHTTDL cùng đại diện lãnh đạo các Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành phía Nam; đại diện Lãn
  1 of 1