Giới thiệu bộ sách luyện thi IELTS: Expert on Cambridge IELTS Practice Tests
IELTS (The International English Language Testing System) là kỳ thi quốc tế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của các thí sinh với mục đích du học, định cư hay làm việc tại những nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính
Giới thiệu cuốn sách: 15 Days’ practice for IELTS listening
Cuốn sách “15 Days’ practice for IELTS listening” giúp củng cố trình độ Anh ngữ thông qua việc bồi dưỡng và hoàn thiện kỹ năng nghe kết hợp với việc cung cấp một số kiến thức văn hóa – khoa học- xã hội phổ biến
To hand in a copy of my doctoral thesis
Một vị khách đến Thư viện nộp luận án. Anh đến Phòng Bảo vệ và hỏi phòng nộp luận án. Nhân viên bảo vệ hướng dẫn anh đến Phòng Lưu chiểu để nộp luận án của mình. Tại đây, anh đã nộp một bản luận án toàn văn, một bản tóm tắt và một file word. Thủ thư nhận tài liệu xong và yêu cầu anh kí vào sổ.
Danh mục tài liệu tiếng Anh
Thực hiện Kế hoạch phát triển vốn tài liệu thư viện năm 2014, đồng thời để hỗ trợ công chức, đặc biệt là công chức trẻ các đơn vị thuộc Bộ trong việc học tập tiếng Anh phục vụ cho việc nâng cao trình độ chuyên môn, từ đó góp phần thực hiện tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ công tác, Văn phòng Bộ đã lựa chọn, bổ sung mới một số tài liệu học tiếng Anh, trong đó tập trung vào các tài liệu học tập và luyện
  1 of 1