Giới thiệu cuốn sách: Bình luận luật đặc xá

Từ khi Luật Đặc xá có hiệu lực đến nay, Nhà nước ta đã thực hiện bốn lần đặc xá vào các năm 2009, 2010 và 2011 (trong đó năm 2009 có hai đợt đặc xá); theo đó Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho gần 50.000 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù, người đang được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được hưởng đặc xá theo Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước. Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản thì trong quá trình áp dụng pháp luật về đặc xá còn một số nội dung chưa thông nhất về nhận thức; bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm. Nguyên nhân của tình trạng này một phần là do đến nay vẫn còn thiếu các công trình nghiên cứu, bình luận chuyên sâu về Luật Đặc xá. 

Nội dung cuốn sách bình luận luật đặc xá năm 2013 gồm hai phần:

-    Phần I. Bình luận Luật Đặc xá.

-    Phần II. Các quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước từ khi Luật Đặc xá có hiệu lực thi hành (01/3/2008) đến nay.

Với nhiều thông tin bổ ích, cập nhật; với sự phân tích, bình luận chuyên sâu, các số liệu tin cậy từ các nguồn báo cáo chính thức, hy vọng rằng, cuốn sách “Bình luận Luật Đặc xá” sẽ đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao nhận thức về Luật Đặc xá của bạn đọc.