Sách Tiếng Việt
3KV1 T310
Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2016 ( Qua các thời kỳ đại hội)
Giá tiền 450.000
UDC 3KV1
Cutter T310
Nhan đề Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2016 ( Qua các thời kỳ đại hội)
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 477 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nhân kỉ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1930 – 2016 (QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI)
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng sản
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025530-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134568
0021
004A6711AF7-6C8B-48B3-82FB-BF8DE65127EB
005201608081605
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020|c450.000
039|a20160808160535|bthuvien3|y20160805150654|zthuvien3
080 |a3KV1|bT310
245 |aTìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2016 ( Qua các thời kỳ đại hội)
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2016
300 |a477 tr. ; |c28 cm.
520 |aNhân kỉ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1930 – 2016 (QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI)
650 |aĐảng Cộng sản
653 |aViệt Nam
653 |aLịch sử
653 |aĐảng Cộng sản
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025530-2
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/l (75)thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025530 Giá Sách Tiếng Việt 3KV1 T310 Sách Tiếng Việt 1
2 10025531 Giá Sách Tiếng Việt 3KV1 T310 Sách Tiếng Việt 2
3 10025532 Giá Sách Tiếng Việt 3KV1 T310 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào