Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)6 PH 109
Pháp lệnh về thẩm phán và hôị thẩm toà án nhân dân - thực trạng và phương hướng hoàn thiện: Đề tài cấp bộ
UDC 34(V)6
Nhan đề Pháp lệnh về thẩm phán và hôị thẩm toà án nhân dân - thực trạng và phương hướng hoàn thiện: Đề tài cấp bộ
Thông tin xuất bản H., 2002
Mô tả vật lý 282 tr. ; 29cm
Tóm tắt Đề tài gồm:Tổng thuật kết quả nghiên cứu đề tài, Các chuyên đề, Tổng hợp kết quả điều tra xã hội học
Từ khóa tự do Thẩm phán
Từ khóa tự do Đề tài cấp bộ
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt64thumbimage.jpg
000 00700nam a2200265 p 4500
0019939
0024
00417811
005201610131110
008070627s2002 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013110727|bthuvien3|c20151217153809|dthuvien3|y20151004074909|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)6|bPH 109
245|aPháp lệnh về thẩm phán và hôị thẩm toà án nhân dân - thực trạng và phương hướng hoàn thiện: Đề tài cấp bộ
260|aH., |c2002
300|a282 tr. ; |c29cm
520 |aĐề tài gồm:Tổng thuật kết quả nghiên cứu đề tài, Các chuyên đề, Tổng hợp kết quả điều tra xã hội học
653|aThẩm phán
653|aĐề tài cấp bộ
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt64thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào