Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)6 C 103
Cải cách tư pháp:Phần1:Đổi mới tổ chức hoạt động của toà án:Đề tài cấp bộ /
UDC 34(V)6
Tác giả CN Nguyễn Tất Viễn
Nhan đề Cải cách tư pháp:Phần1:Đổi mới tổ chức hoạt động của toà án:Đề tài cấp bộ / Nguyễn Tất Viễn
Thông tin xuất bản H : Nxb Bộ tư pháp, 1990
Mô tả vật lý 239 tr. ; 29cm
Tóm tắt Đề tài gồm 4 phần.Phần 1:Báo cáo phúc trình.Phần 2:Các báo cáo chuyên đề.Phần 3:Lược thuật một số cuộc hội thảo khoa học.Phần 4:Thông tư tư liệu
Từ khóa tự do Cải cách tư pháp
Từ khóa tự do Đề tài cấp bộ
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(2): 40000076-7
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt27thumbimage.jpg
000 00784nam a2200277 p 4500
0019918
0024
00417790
005201610121138
008070626s1990 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012113553|bthuvien3|c20151215161343|dthuvien3|y20151004074842|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)6|bC 103
100|aNguyễn Tất Viễn
245|aCải cách tư pháp:Phần1:Đổi mới tổ chức hoạt động của toà án:Đề tài cấp bộ / |cNguyễn Tất Viễn
260|aH : |bNxb Bộ tư pháp, |c1990
300|a239 tr. ; |c29cm
520 |aĐề tài gồm 4 phần.Phần 1:Báo cáo phúc trình.Phần 2:Các báo cáo chuyên đề.Phần 3:Lược thuật một số cuộc hội thảo khoa học.Phần 4:Thông tư tư liệu
653|aCải cách tư pháp
653|aĐề tài cấp bộ
852|a1|bGiá Đề Tài|j(2): 40000076-7
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt27thumbimage.jpg
890|a2|c1|d0|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000076 Giá Đề Tài 34(V)6 C 103 Đề Tài 1
2 40000077 Giá Đề Tài 34(V)6 C 103 Đề Tài 2
  1 of 1