Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)2 C 101
Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế hiện nay ở nước ta và xu thế lựa chọn:Đề tài cấp bộ
UDC 34(V)2
Tác giả CN Dương Đăng Huệ
Tác giả TT Bộ tư pháp, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý
Nhan đề Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế hiện nay ở nước ta và xu thế lựa chọn:Đề tài cấp bộ
Thông tin xuất bản H:,
Mô tả vật lý 175 tr. ; 29cm
Tóm tắt Đề tài bao gồm 2 phần chính.Phần 1:Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay và xu thế lựa chọn.Phần2:Các chuyên đề
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Đề tài cấp bộ
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000094
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt70thumbimage.jpg
000 00773nam a2200277 p 4500
0019912
0024
00417784
005201704041107
008070626s vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20170404110615|bthuvien3|c20161012113135|dthuvien3|y20151004074834|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)2|bC 101
100|aDương Đăng Huệ
110|aBộ tư pháp, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý
245|aCác phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế hiện nay ở nước ta và xu thế lựa chọn:Đề tài cấp bộ
260|aH:,
300|a175 tr. ; |c29cm
520 |aĐề tài bao gồm 2 phần chính.Phần 1:Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay và xu thế lựa chọn.Phần2:Các chuyên đề
653|aKinh tế
653|aĐề tài cấp bộ
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000094
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt70thumbimage.jpg
890|a1|c1|d0|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000094 Giá Đề Tài 34(V)2 C 101 Đề Tài 1
  1 of 1