Sách Tiếng Việt
34(V)0 T550
Tư tưởng lập hiến Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX /
UDC 34(V)0
Cutter T550
Tác giả CN Phan Đăng Thanh
Nhan đề Tư tưởng lập hiến Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX / Phan Đăng Thanh
Thông tin xuất bản H. : Nxb Tư Pháp, 2006
Mô tả vật lý 579 tr. ; 20,5 cm
Tóm tắt Cuốn sách đề cập đến tư tưởng lập hiến trong giai đoạn đầu nước ta chuyển mình từ một nước quân chủ,thuộc địa trở thành một quốc gia quân chủ, thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, theo chính thể cộng hoà, từ một nền pháp luật cổ truyền không có Hiến pháp đến sự ra đời của bản Hiến pháp đầu tiên.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tư tưởng lập hiến
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10000815, 10001741-2
000 00889nam a2200265 p 4500
0019509
0021
00417254
005201703171535
008070326s2006 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20170317153540|bthuvien3|c20160615151609|dthuvien2|y20151004073010|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)0|bT550
100|aPhan Đăng Thanh
245|aTư tưởng lập hiến Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX / |cPhan Đăng Thanh
260|aH. : |bNxb Tư Pháp, |c2006
300|a579 tr. ; |c20,5 cm
520 |aCuốn sách đề cập đến tư tưởng lập hiến trong giai đoạn đầu nước ta chuyển mình từ một nước quân chủ,thuộc địa trở thành một quốc gia quân chủ, thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, theo chính thể cộng hoà, từ một nền pháp luật cổ truyền không có Hiến pháp đến sự ra đời của bản Hiến pháp đầu tiên.
653|aViệt Nam
653|aTư tưởng lập hiến
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10000815, 10001741-2
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach/img_8646thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10001742 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)0 T550 Sách Tiếng Việt 3
2 10000815 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)0 T550 Sách Tiếng Việt 1
3 10001741 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)0 T550 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào