Sách Tiếng Việt
34(V)1 NH556
Những vấn đề đặt ra qua quá trình triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở xã /
UDC 34(V)1
Cutter NH556
Tác giả CN Lê Kim Hải
Nhan đề Những vấn đề đặt ra qua quá trình triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở xã / Lê Kim Hải
Thông tin xuất bản H. : NxbTư pháp, 2006
Mô tả vật lý 130 tr. ; 20,5 cm
Tóm tắt Cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Sự ra đời của quy chế thực hiện dân chủ ở xã. Chương 2: Một số kết quả về tổ chức triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở xã. Chương 3: Những vấn đề cần tiếp tục giải quyết.
Từ khóa tự do Dân chủ
Từ khóa tự do Quy chế
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(6): 10000465-9, 10000807
000 00801nam a2200265 p 4500
0019500
0021
00417245
005201606151030
008070326s2006 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20160615103054|bthuvien2|y20151004072955|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)1|bNH556
100|aLê Kim Hải
245|aNhững vấn đề đặt ra qua quá trình triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở xã / |cLê Kim Hải
260|aH. : |bNxbTư pháp, |c2006
300|a130 tr. ; |c20,5 cm
520 |aCuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Sự ra đời của quy chế thực hiện dân chủ ở xã. Chương 2: Một số kết quả về tổ chức triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở xã. Chương 3: Những vấn đề cần tiếp tục giải quyết.
653|aDân chủ
653|aQuy chế
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(6): 10000465-9, 10000807
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/new folder/img_8622thumbimage.jpg
890|a6|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10000465 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 NH556 Sách Tiếng Việt 1
2 10000466 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 NH556 Sách Tiếng Việt 2
3 10000467 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 NH556 Sách Tiếng Việt 3
4 10000468 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 NH556 Sách Tiếng Việt 4
5 10000469 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 NH556 Sách Tiếng Việt 5
6 10000807 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 NH556 Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:15-02-2023
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào