Sách Tiếng Việt
34(V) NG107
Ngành tư pháp 60 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành /
UDC 34(V)
Cutter NG107
Tác giả CN Duơng Thanh Mai
Nhan đề Ngành tư pháp 60 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành / Dương Thanh Mai, Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Minh Khuê...
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Tư pháp, 2005
Mô tả vật lý tr.;
Tóm tắt Cuốn sách tập hợp các bài viết của các đồng chí lãnh đạo nghành tư pháp qua các thời kì phản ánh sinh động trung thực những định hướng và quan điểm lớn của Đảng, nhà nước ta và lãnh đạo ngành nhằm từng bước trưởng thành, thực hiện các mặt công tư pháp ngày càng mở rộng. Đông thời qua ý kiến phát biểu chỉ đạo công tác tư pháp của các đồng chí lãnh đạo bộ cũng thực hiện rõ nét những chặng đường giai đoạn phát triển của nghành, quá trình triển khai công tác tư pháp cùng những khó khăn, thuận lợi thành công tồn tại và khuyết điểm.
Từ khóa tự do Lịch sử ngành tư pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(6): 10000970-2, 10016286-7, 10025307
000 01138nam a2200253 p 4500
0019200
0021
00415909
005201803271113
008060407s2005 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20180327111619|bthuvien3|c20160603152400|dthuvien3|y20151003232010|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)|bNG107
100|aDuơng Thanh Mai
245|a Ngành tư pháp 60 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành / |cDương Thanh Mai, Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Minh Khuê...
260|aH. : |bNxb. Tư pháp, |c2005
300|a tr.;
520 |aCuốn sách tập hợp các bài viết của các đồng chí lãnh đạo nghành tư pháp qua các thời kì phản ánh sinh động trung thực những định hướng và quan điểm lớn của Đảng, nhà nước ta và lãnh đạo ngành nhằm từng bước trưởng thành, thực hiện các mặt công tư pháp ngày càng mở rộng. Đông thời qua ý kiến phát biểu chỉ đạo công tác tư pháp của các đồng chí lãnh đạo bộ cũng thực hiện rõ nét những chặng đường giai đoạn phát triển của nghành, quá trình triển khai công tác tư pháp cùng những khó khăn, thuận lợi thành công tồn tại và khuyết điểm.
653|aLịch sử ngành tư pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(6): 10000970-2, 10016286-7, 10025307
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/s102thumbimage.jpg
890|a6|b2|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10016286 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) NG107 Sách Tiếng Việt 5
2 10016287 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) NG107 Sách Tiếng Việt 6
3 10025307 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) NG107 Sách Tiếng Việt 4
4 10000970 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) NG107 Sách Tiếng Việt 1
5 10000971 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) NG107 Sách Tiếng Việt 2
6 10000972 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) NG107 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:24-11-2015
  1 of 1