Sách Tiếng Việt
34(V)2 L 504
Luật hợp tác xã
UDC 34(V)2
Cutter L 504
Nhan đề Luật hợp tác xã
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Lao động xã hội, 2005
Mô tả vật lý 60 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Nội dung sách gồm 2 phần.Phần 1: Những vấn đề cần biết về Luật hợp tác xã.Phần 2: Luật hợp tác xã.
Từ khóa tự do Luật hợp tác xã
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10001178-82
000 00585nam a2200241 p 4500
0019078
0021
00415787
00520060328092715.0
008060328s2005 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003231549|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)2|bL 504
245|aLuật hợp tác xã
260|aH. : |bNxb. Lao động xã hội, |c2005
300|a60 tr. ; |c19 cm
520 |aNội dung sách gồm 2 phần.Phần 1: Những vấn đề cần biết về Luật hợp tác xã.Phần 2: Luật hợp tác xã.
653|aLuật hợp tác xã
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10001178-82
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10001178 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)2 L 504 Sách Tiếng Việt 1
2 10001179 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)2 L 504 Sách Tiếng Việt 2
3 10001180 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)2 L 504 Sách Tiếng Việt 3
4 10001181 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)2 L 504 Sách Tiếng Việt 4
5 10001182 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)2 L 504 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào