Sách Tiếng Việt
34:339.56 L 504
Luật hải quan :
UDC 34:339.56
Cutter L 504
Nhan đề Luật hải quan : Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005
Thông tin xuất bản H. : Nxb chính trị quốc gia, 2005
Mô tả vật lý 136 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Cuốn sách nhằm cung cấp một số văn bản pháp luật sau: 1/ Luật hải quan năm 2001; 2/ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan năm 2005; 3/ Luật hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005)
Từ khóa tự do Luật hải quan
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10002887-91
000 00720nam a2200241 p 4500
0018903
0021
00415384
00520051121094021.0
008051121s2005 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003230939|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34:339.56|bL 504
245|aLuật hải quan : |bĐã được sửa đổi, bổ sung năm 2005
260|aH. : |bNxb chính trị quốc gia, |c2005
300|a136 tr. ; |c19 cm
520 |aCuốn sách nhằm cung cấp một số văn bản pháp luật sau: 1/ Luật hải quan năm 2001; 2/ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan năm 2005; 3/ Luật hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005)
653|aLuật hải quan
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10002887-91
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10002887 Giá Sách Tiếng Việt 34:339.56 L 504 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:24-03-2023
2 10002888 Giá Sách Tiếng Việt 34:339.56 L 504 Sách Tiếng Việt 2
3 10002889 Giá Sách Tiếng Việt 34:339.56 L 504 Sách Tiếng Việt 3
4 10002890 Giá Sách Tiếng Việt 34:339.56 L 504 Sách Tiếng Việt 4
5 10002891 Giá Sách Tiếng Việt 34:339.56 L 504 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào