Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V) C 406
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình quốc gia về phổ biễn, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tới :
UDC 34(V)
Tác giả CN Nguyễn Duy Lãm
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình quốc gia về phổ biễn, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tới : Đề tài khoa học cấp Bộ / Nguyễn Duy Lãm
Thông tin xuất bản H. : NXB Tư pháp, 2004
Mô tả vật lý 256 tr. ; 29 cm
Tóm tắt Nội dung nghiên cứu của đề tài: - Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về chương trình quốc gia nói chung, chương trình quốc gia về phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng; - Nghiên cứu xác định đặc điểm, cơ chế tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua và yêu cầu, định hướng trong thời gian tới làm cơ sở thực tiễn phục vụ việc xây dựng chương trình quốc gia về phổ biến gáo dục pháp luật; - Nghiên cứu đề xuất nội dung của chương trình quốc gia về phổ biến giáo dục pháp luật và biện pháp xây dựng chương trình.
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000038
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt95thumbimage.jpg
000 01151nam a2200241 p 4500
0018485
0024
00414434
005201610310951
008050414s2004 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161031094802|bthuvien3|c20161012135703|dthuvien3|y20151003225303|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)|bC 406
100|aNguyễn Duy Lãm
245|aCơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình quốc gia về phổ biễn, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tới : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Duy Lãm
260|aH. : |bNXB Tư pháp, |c2004
300|a256 tr. ; |c29 cm
520 |aNội dung nghiên cứu của đề tài: - Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về chương trình quốc gia nói chung, chương trình quốc gia về phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng; - Nghiên cứu xác định đặc điểm, cơ chế tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua và yêu cầu, định hướng trong thời gian tới làm cơ sở thực tiễn phục vụ việc xây dựng chương trình quốc gia về phổ biến gáo dục pháp luật; - Nghiên cứu đề xuất nội dung của chương trình quốc gia về phổ biến giáo dục pháp luật và biện pháp xây dựng chương trình.
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000038
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt95thumbimage.jpg
890|a1|c1|d0|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000038 Giá Đề Tài 34(V) C 406 Đề Tài 1
  1 of 1