Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)5 M 458
Một số vấn đề về hình phạt tử hình và thi hành hình phạt tử hình - Thực trạng và giải pháp /
UDC 34(V)5
Tác giả CN Phạm Văn Lợi
Nhan đề Một số vấn đề về hình phạt tử hình và thi hành hình phạt tử hình - Thực trạng và giải pháp / Phạm Văn Lợi, Nguyễn Văn Hiển
Thông tin xuất bản H. : NXB Tư pháp, 2005
Mô tả vật lý 243 tr. ; 29 cm
Tóm tắt Nội dung nghiên cứu của đề tài nhằm tập trung làm rõ những vấn đề sau đây: - Khái niệm, đặc điểm,mục đích và bản chất của hình phạt tử hình; - Các luận cứ khoa học và thực tiễn hạn chế hình phạt tử hình trong bộ luật hình sự năm 1999; - Một số vấn đề về thi hành hình phạt tử hình, các giải pháp góp phần cải tiến trình tự, thủ tục thi hành hình phạt tử hình theo hướng chặt chẽ, hợp lý và khoa học; - Đề xuất thay đổi hình thức thi hành hình phạt tử hình phù hợp với yêu cầu thực tế của Việt Nam và xu hướng chung của các nước trên thế giới hiện nay.
Từ khóa tự do Hình phạt tử hình
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000150
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt 141,92thumbimage.jpg
000 01162nam a2200253 p 4500
0018484
0024
00414433
005201610131034
008050414s2005 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013103200|bthuvien3|c20151223083443|dthuvien3|y20151003225301|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)5|bM 458
100|aPhạm Văn Lợi
245|aMột số vấn đề về hình phạt tử hình và thi hành hình phạt tử hình - Thực trạng và giải pháp / |cPhạm Văn Lợi, Nguyễn Văn Hiển
260|aH. : |bNXB Tư pháp, |c2005
300|a243 tr. ; |c29 cm
520 |aNội dung nghiên cứu của đề tài nhằm tập trung làm rõ những vấn đề sau đây: - Khái niệm, đặc điểm,mục đích và bản chất của hình phạt tử hình; - Các luận cứ khoa học và thực tiễn hạn chế hình phạt tử hình trong bộ luật hình sự năm 1999; - Một số vấn đề về thi hành hình phạt tử hình, các giải pháp góp phần cải tiến trình tự, thủ tục thi hành hình phạt tử hình theo hướng chặt chẽ, hợp lý và khoa học; - Đề xuất thay đổi hình thức thi hành hình phạt tử hình phù hợp với yêu cầu thực tế của Việt Nam và xu hướng chung của các nước trên thế giới hiện nay.
653|aHình phạt tử hình
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000150
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt 141,92thumbimage.jpg
890|a1|c1|d0|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000150 Giá Đề Tài 34(V)5 M 458 Đề Tài 1
  1 of 1