Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)1 C 460
Cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện /
UDC 34(V)1
Tác giả CN Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Việt
Nhan đề Cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện / Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Việt
Thông tin xuất bản H., 2004
Mô tả vật lý 264 tr. ; 27 cm
Tóm tắt Đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận về kiểm tra và cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật như: Khái niệm kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phân biệt kiểm tra và một số hoạt động tương tự, đặc trưng của kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đối tượng kiểm tra, cơ chế kiểm tra và mục đích, ý nghĩa của việc hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Cơ chế kiểm tra văn bản
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000130
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt90thumbimage.jpg
000 01045nam a2200277 p 4500
0018388
0024
00414337
005201610121141
008050407s2004 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012113857|bthuvien3|c20151214160253|dthuvien3|y20151003224921|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)1|bC 460
100|aChủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Việt
245|aCơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện / |cChủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Việt
260|aH., |c2004
300|a264 tr. ; |c27 cm
520 |aĐề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận về kiểm tra và cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật như: Khái niệm kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phân biệt kiểm tra và một số hoạt động tương tự, đặc trưng của kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đối tượng kiểm tra, cơ chế kiểm tra và mục đích, ý nghĩa của việc hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
653|aĐề tài
653|aCơ chế kiểm tra văn bản
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000130
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt90thumbimage.jpg
890|a1|c1|d0|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000130 Giá Đề Tài 34(V)1 C 460 Đề Tài 1
  1 of 1