Sách Tiếng Việt
34(V)5 M 458
Một số vấn đề về tội phạm và cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ở nước ta hiện nay :
UDC 34(V)5
Cutter M 458
Tác giả TT Trung tâm xã hội học
Nhan đề Một số vấn đề về tội phạm và cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ở nước ta hiện nay : Lưu hành nội bộ / Trung tâm xã hội học
Thông tin xuất bản H. : NXB Chính trị quốc gia, 2004
Mô tả vật lý 213 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Nội dung chính của cuốn sách gồm 6 chương: Chương 1/ Một số vấn đề cơ bản về tội phạm và phòng, chống tội phạm; Chương 2/ Tình hình tội phạm ở nước ta hiện nay; Chương 3/ Chiến lược phòng, chống tội phạm; Chương 4/ Huy động cộng đồng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Chương 5/ Truyền thống thay đổi hành vi trong phòng, chống tội phạm; Chương 6/ Vai trò, nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong phòng, chống tội phạm. Ngoài ra, trong phần cuối của cuốn sách, bạn đọc cũng có thể tìm thấy những thông tin tóm tắt về một số Chỉ thị, Nghị qyuyết, Kế hoạch hành động của Đảng và Chính phủ trong phòng, chống tội phạm.
Từ khóa tự do Tội phạm
Từ khóa tự do Đấu tranh phòng chống tội phạm
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(4): 10002775-8
000 01312nam a2200265 p 4500
0018136
0021
00414085
00520050324084819.0
008050324s2004 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003223724|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)5|bM 458
110|aTrung tâm xã hội học
245|aMột số vấn đề về tội phạm và cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ở nước ta hiện nay : |bLưu hành nội bộ / |cTrung tâm xã hội học
260|aH. : |bNXB Chính trị quốc gia, |c2004
300|a213 tr. ; |c19 cm
520 |aNội dung chính của cuốn sách gồm 6 chương: Chương 1/ Một số vấn đề cơ bản về tội phạm và phòng, chống tội phạm; Chương 2/ Tình hình tội phạm ở nước ta hiện nay; Chương 3/ Chiến lược phòng, chống tội phạm; Chương 4/ Huy động cộng đồng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Chương 5/ Truyền thống thay đổi hành vi trong phòng, chống tội phạm; Chương 6/ Vai trò, nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong phòng, chống tội phạm. Ngoài ra, trong phần cuối của cuốn sách, bạn đọc cũng có thể tìm thấy những thông tin tóm tắt về một số Chỉ thị, Nghị qyuyết, Kế hoạch hành động của Đảng và Chính phủ trong phòng, chống tội phạm.
653|aTội phạm
653|aĐấu tranh phòng chống tội phạm
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(4): 10002775-8
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10002775 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 M 458 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:06-03-2021
2 10002776 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 M 458 Sách Tiếng Việt 2
3 10002777 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 M 458 Sách Tiếng Việt 3
4 10002778 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 M 458 Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào