Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)5 NGH 305
Nghiên cứu lịch sử hình thành, nội dung cơ bản và những giá trị của quốc triều hình luật thời nhà Lê (Bộ luật Hồng Đức) :
UDC 34(V)5
Tác giả CN Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Sơn
Nhan đề Nghiên cứu lịch sử hình thành, nội dung cơ bản và những giá trị của quốc triều hình luật thời nhà Lê (Bộ luật Hồng Đức) : Báo cáo phúc trình đề tài khoa học cấp Bộ / Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Sơn. Cơ quan chủ trì: Viện khoa học pháp lý
Thông tin xuất bản H., 2003
Mô tả vật lý 95 tr. ; 29 cm
Tóm tắt Đề tài gồm 2 phần: phần 1: Khái quat nội dung và phương pháp nghiên cứu đề tài; Phần 2: Tổng kết các kết quả nghiên cứu đề tài; Quốc triều hình thành tiếp cận từ hướng lịch sử, lí luận nhà nước và pháp luật; Quốc triều hình thành luật từ hướng các khoa học luật chuyên ngành hiện đại. Đây là đề tài không chỉ có ý nghĩa lý luận và lịch sử mà còn mang đậm hơi thở của cuộc sống hiện đại, phản ánh những yêu cầu của thực tiễn xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cau rnhà nước ta hiện nay
Từ khóa tự do Bộ luật Hồng Đức
Từ khóa tự do Đề tài cấp Bộ
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000133
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt84thumbimage.jpg
000 01275nam a2200277 p 4500
0017776
0024
00413301
005201610131053
008040415s2003 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013105055|bthuvien3|c20151214095505|dthuvien3|y20151003222017|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)5|bNGH 305
100|aChủ nhiệm đề tài: Lê Thị Sơn
245|aNghiên cứu lịch sử hình thành, nội dung cơ bản và những giá trị của quốc triều hình luật thời nhà Lê (Bộ luật Hồng Đức) : |bBáo cáo phúc trình đề tài khoa học cấp Bộ / |cChủ nhiệm đề tài: Lê Thị Sơn. Cơ quan chủ trì: Viện khoa học pháp lý
260|aH., |c2003
300|a95 tr. ; |c29 cm
520 |aĐề tài gồm 2 phần: phần 1: Khái quat nội dung và phương pháp nghiên cứu đề tài; Phần 2: Tổng kết các kết quả nghiên cứu đề tài; Quốc triều hình thành tiếp cận từ hướng lịch sử, lí luận nhà nước và pháp luật; Quốc triều hình thành luật từ hướng các khoa học luật chuyên ngành hiện đại. Đây là đề tài không chỉ có ý nghĩa lý luận và lịch sử mà còn mang đậm hơi thở của cuộc sống hiện đại, phản ánh những yêu cầu của thực tiễn xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cau rnhà nước ta hiện nay
653|aBộ luật Hồng Đức
653|aĐề tài cấp Bộ
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000133
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt84thumbimage.jpg
890|a1|c1|d0|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000133 Giá Đề Tài 34(V)5 NGH 305 Đề Tài 1
  1 of 1