Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)4 H 406
Báo cáo phúc trình đề tài hoàn thiện các quy định pháp luật về hợp đồng
UDC 34(V)4
Nhan đề Báo cáo phúc trình đề tài hoàn thiện các quy định pháp luật về hợp đồng
Thông tin xuất bản H., 2002
Mô tả vật lý 85 tr. ; 31 cm
Tóm tắt Đề tài gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan lịch sử phát triển pháp luật về hợp đồng của nước ta; Phần II: Thực trạng pháp luật hiện hành về hợp đồng của Việt Nam; Phần III: Một số đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng của Việt nam
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Pháp luật
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt85thumbimage.jpg
000 00825nam a2200277 p 4500
0017553
0024
00412980
005201610121109
008040405s2002 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012110633|bthuvien3|c20151221102932|dthuvien3|y20151003221052|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)4|bH 406
245|aBáo cáo phúc trình đề tài hoàn thiện các quy định pháp luật về hợp đồng
260|aH., |c2002
300|a85 tr. ; |c31 cm
520 |aĐề tài gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan lịch sử phát triển pháp luật về hợp đồng của nước ta; Phần II: Thực trạng pháp luật hiện hành về hợp đồng của Việt Nam; Phần III: Một số đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng của Việt nam
653|aHợp đồng
653|aĐề tài
653|aPháp luật
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt85thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào