Sách Tiếng Việt
34(V)1 N 122
Nâng cao ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý hành chính :
UDC 34(V)1
Cutter N 122
Tác giả CN Lê Đình Khiêm
Nhan đề Nâng cao ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý hành chính : Sách tham khảo / Lê Đình Khiêm
Thông tin xuất bản H. : Nxb chính trị quốc gia, 2002
Mô tả vật lý 138 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Với 2 nội dung cơ bản: ý thức pháp luật và đặc điểm, ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý hành chính; nâng cao ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý hành chính. Sách giúp bạn đọc tìm hiểu những vấn đề lý luận và thực tiễn về ý thức pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật trong đội ngũ cán bộ công chức
Từ khóa tự do Cán bộ quản lý hành chính
Từ khóa tự do Ý thức pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10002205-6
000 00957nam a2200265 p 4500
0017221
0021
00411670
005201706261538
008030523s2002 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20170626153400|bthuvien3|y20151003215306|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)1|bN 122
100|aLê Đình Khiêm
245|aNâng cao ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý hành chính : |bSách tham khảo / |cLê Đình Khiêm
260|aH. : |bNxb chính trị quốc gia, |c2002
300|a138 tr. ; |c19 cm
520 |aVới 2 nội dung cơ bản: ý thức pháp luật và đặc điểm, ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý hành chính; nâng cao ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý hành chính. Sách giúp bạn đọc tìm hiểu những vấn đề lý luận và thực tiễn về ý thức pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật trong đội ngũ cán bộ công chức
653|aCán bộ quản lý hành chính
653|aÝ thức pháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10002205-6
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach/10002205thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10002205 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 N 122 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:23-10-2021
2 10002206 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 N 122 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào