Sách Tiếng Việt
33(T) M 458
Một số xu hướng phát triển chủ yếu hiện nay của nền kinh tế thế giới :
UDC 33(T)
Cutter M 458
Nhan đề Một số xu hướng phát triển chủ yếu hiện nay của nền kinh tế thế giới : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Xuân Thắng
Thông tin xuất bản H. : Nxb khoa học xã hội, 2003
Mô tả vật lý 269 tr. ; 20 cm
Tóm tắt Cuốn sách bao gồm 2 phần, tập trung giới thiệu một số xu hướng phát triển chủ yếu hiện nay của nền kinh tế thế giới và kinh nghiệm thế giới về hội nhập kinh tế quốc tế. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chuyên ngành kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế.
Từ khóa tự do Kinh tế
Tác giả(bs) CN Chủ biên: Nguyễn Xuân Thắng
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10012343-5
000 00904nam#a2200000ui#4500
0017097
0021
00411543
00520020517
008051702s2003 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003214806|zhaonh
041|avie
080|a33(T)|bM 458
245 |aMột số xu hướng phát triển chủ yếu hiện nay của nền kinh tế thế giới : |bSách chuyên khảo / |cChủ biên: Nguyễn Xuân Thắng
260|aH. : |bNxb khoa học xã hội, |c2003
300|a269 tr. ; |c 20 cm
520|aCuốn sách bao gồm 2 phần, tập trung giới thiệu một số xu hướng phát triển chủ yếu hiện nay của nền kinh tế thế giới và kinh nghiệm thế giới về hội nhập kinh tế quốc tế. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chuyên ngành kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế.
653|aKinh tế
700|aChủ biên: Nguyễn Xuân Thắng
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10012343-5
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10012343 Giá Sách Tiếng Việt 33(T) M 458 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:27-11-2021
2 10012344 Giá Sách Tiếng Việt 33(T) M 458 Sách Tiếng Việt 2
3 10012345 Giá Sách Tiếng Việt 33(T) M 458 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào