Sách Tiếng Việt
34(V)65 B 450
Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa Pháp
UDC 34(V)65
Cutter B 450
Nhan đề Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa Pháp
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1998
Mô tả vật lý 382 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Bộ luật tố tụng hình sự của nước CH Pháp được Nghị viện Pháp ban hành theo Luật số 57-1426 ngày 31/12/1957 và có hiệu lực thi hành vào năm 1958. Bộ luật có 803 điều chia thành 5 quyển. Quyển thứ nhất: Quy định về việc thực thi quyền công tố và thủ tục tiến hành điều tra của cảnh sát tư pháp; Viện công tố và các cơ quan điều tra tại tòa án. Quyển thứ hai: Quy định về tổ chức, thẩm quyền của các cơ quan xét xử hình sự và các thủ tục xét xử hình sự. Quyển thứ ba: Quy định một số phương thức kháng cáo, kháng nghị đặc biệt: tái thẩm và phá án. Quyển thứ tư: Quy định một số thủ tục tố tụng đặc biệt như: xét xử tội phạm về quân sự, tội phạm kinh tế, tội phạm khủng bố... Quyển thứ năm: Quy định trình tự thủ tục thi hành án hình sư.
Từ khóa tự do Bộ luật tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10002131-3
000 01243nam#a2200000ui#4500
0017062
0021
00411452
005201706201521
008041902s1998 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20170620151710|bthuvien3|y20151003214656|zhaonh
041|avie
080|a34(V)65|bB 450
245 |aBộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa Pháp
260|aH. : |bNxb Chính trị Quốc gia, |c1998
300|a382 tr. ; |c 19 cm
520|aBộ luật tố tụng hình sự của nước CH Pháp được Nghị viện Pháp ban hành theo Luật số 57-1426 ngày 31/12/1957 và có hiệu lực thi hành vào năm 1958. Bộ luật có 803 điều chia thành 5 quyển. Quyển thứ nhất: Quy định về việc thực thi quyền công tố và thủ tục tiến hành điều tra của cảnh sát tư pháp; Viện công tố và các cơ quan điều tra tại tòa án. Quyển thứ hai: Quy định về tổ chức, thẩm quyền của các cơ quan xét xử hình sự và các thủ tục xét xử hình sự. Quyển thứ ba: Quy định một số phương thức kháng cáo, kháng nghị đặc biệt: tái thẩm và phá án. Quyển thứ tư: Quy định một số thủ tục tố tụng đặc biệt như: xét xử tội phạm về quân sự, tội phạm kinh tế, tội phạm khủng bố... Quyển thứ năm: Quy định trình tự thủ tục thi hành án hình sư.
653|aBộ luật tố tụng hình sự
653|aPháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10002131-3
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach/10002131thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10002131 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)65 B 450 Sách Tiếng Việt 1
2 10002132 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)65 B 450 Sách Tiếng Việt 2
3 10002133 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)65 B 450 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào