Sách Tiếng Việt
34(V)7 B 312
Bình luận khoa học Luật hôn nhân và gia đình Việt nam /
UDC 34(V)7
Cutter B 312
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Điện
Nhan đề Bình luận khoa học Luật hôn nhân và gia đình Việt nam / Nguyễn Ngọc Điện
Thông tin xuất bản TP.HCM : Nxb TP. HCM, 2002
Mô tả vật lý 465 tr. ; 20,5 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm có 4 phần trình bày các vấn đề như: thiết lập các mối liên hệ gia đình; quan hệ chung sống như vợ chồng; thiết lập mối liên hệ giữa cha mẹ và con; chấm dứt các mối liên hệ gia đình; nghĩa vụ cấp dưỡng. Tác giả đã sử dụng hình thức bình luận khoa học để làm sáng tỏ vấn đề trên, bằng những ví dụ cụ thể, sinh động, gần gũi với cuộc sống của mỗi người dân, mỗi gia đình nhằm giúp cho bạn đọc dễ dàng nắm bắt, vận dụng trong thực tế cuộc sống.
Từ khóa tự do Luật hôn nhân gia đình
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(4): 10012141-4
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016897
0021
00411107
005201606240836
008010802s2002 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20160624083737|bthuvien3|y20151003214020|zhaonh
041|avie
080|a34(V)7|bB 312
100|aNguyễn Ngọc Điện
245 |aBình luận khoa học Luật hôn nhân và gia đình Việt nam / |cNguyễn Ngọc Điện
260|aTP.HCM : |bNxb TP. HCM, |c2002
300|a465 tr. ; |c 20,5 cm
520|aNội dung cuốn sách gồm có 4 phần trình bày các vấn đề như: thiết lập các mối liên hệ gia đình; quan hệ chung sống như vợ chồng; thiết lập mối liên hệ giữa cha mẹ và con; chấm dứt các mối liên hệ gia đình; nghĩa vụ cấp dưỡng. Tác giả đã sử dụng hình thức bình luận khoa học để làm sáng tỏ vấn đề trên, bằng những ví dụ cụ thể, sinh động, gần gũi với cuộc sống của mỗi người dân, mỗi gia đình nhằm giúp cho bạn đọc dễ dàng nắm bắt, vận dụng trong thực tế cuộc sống.
653|aLuật hôn nhân gia đình
653|aBình luận khoa học
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(4): 10012141-4
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/305thumbimage.jpg
890|a4|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10012141 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)7 B 312 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:07-04-2021
2 10012142 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)7 B 312 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:11-06-2016
3 10012143 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)7 B 312 Sách Tiếng Việt 3
4 10012144 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)7 B 312 Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào