Sách Tiếng Việt
33:34(V)51 K 304
Kiềm chế tham nhũng hướng tới một mô hình xây dựng sự trong sạch quốc gia :
UDC 33:34(V)51
Cutter K 304
Nhan đề Kiềm chế tham nhũng hướng tới một mô hình xây dựng sự trong sạch quốc gia : Sách tham khảo
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 2002
Mô tả vật lý 325 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Cuốn sách gồm 1 tập hợp có chọn lọc các công trình về tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng của các nhà nghiên cứu thuộc các quốc tịch khác nhau của ngân hàng thế giới. Nội dung chủ yếu của cuốn sách tập trung tìm hiểu nghiên cứu vấn đề tham nhũng trên mọi khía cạnh của vấn đề. Bằng những phân tích cụ thể, thông qua những nghiên cứu tình huống về đấu tranh chống tham nhũng thành công và chưa thành công ở một số nước và lãnh thổ trên thế giới. Các tác giả của cuốn sách đã nêu bật tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu và đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhất để khắc phục và kiểm soát nạn tham nhũng đang hoành hành trên thế giới hiện nay.
Từ khóa tự do Tham nhũng
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10015092-4
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016725
0021
00410585
00520010723
008072301s2002 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003213201|zhaonh
041|avie
080|a33:34(V)51|bK 304
245 |aKiềm chế tham nhũng hướng tới một mô hình xây dựng sự trong sạch quốc gia : |bSách tham khảo
260|aH. : |bNxb Chính trị Quốc gia, |c2002
300|a325 tr. ; |c 24 cm
520|aCuốn sách gồm 1 tập hợp có chọn lọc các công trình về tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng của các nhà nghiên cứu thuộc các quốc tịch khác nhau của ngân hàng thế giới. Nội dung chủ yếu của cuốn sách tập trung tìm hiểu nghiên cứu vấn đề tham nhũng trên mọi khía cạnh của vấn đề. Bằng những phân tích cụ thể, thông qua những nghiên cứu tình huống về đấu tranh chống tham nhũng thành công và chưa thành công ở một số nước và lãnh thổ trên thế giới. Các tác giả của cuốn sách đã nêu bật tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu và đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhất để khắc phục và kiểm soát nạn tham nhũng đang hoành hành trên thế giới hiện nay.
653|aTham nhũng
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10015092-4
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10015092 Giá Sách Tiếng Việt 33:34(V)51 K 304 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:11-12-2021
2 10015093 Giá Sách Tiếng Việt 33:34(V)51 K 304 Sách Tiếng Việt 2
3 10015094 Giá Sách Tiếng Việt 33:34(V)51 K 304 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào