Sách Tiếng Việt
34(V)4+34(V)5 CH 527
Các giải pháp chống hình sự hóa các giao dịch dân sự kinh tế :
UDC 34(V)4+34(V)5
Cutter CH 527
Nhan đề Các giải pháp chống hình sự hóa các giao dịch dân sự kinh tế : Chuyên đề thông tin KHPL
Thông tin xuất bản H. : Viện NCKHPL, Bộ Tư pháp, 2001
Mô tả vật lý 156 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Số thông tin chuyên đề này gồm 2 phần chính: Phần thứ nhất là tổng thuật về kết quả nghiên cứu của đề tài và phần thứ hai giới thiệu một số chuyên đề nghiên cứu cụ thể có kèm theo biện pháp khắc phục thực trạng trên.
Từ khóa tự do Giao dịch dân sự
Từ khóa tự do Giao dịch kinh tế
Từ khóa tự do Hình sự hóa
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10013251-5
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016405
0021
00410058
005201511161013
008110900s2001 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20151116101404|bhaonh|y20151003211919|zhaonh
041|avie
080|a34(V)4+34(V)5|bCH 527
245 |aCác giải pháp chống hình sự hóa các giao dịch dân sự kinh tế : |bChuyên đề thông tin KHPL
260|aH. : |bViện NCKHPL, Bộ Tư pháp, |c2001
300|a156 tr. ; |c21 cm
520|aSố thông tin chuyên đề này gồm 2 phần chính: Phần thứ nhất là tổng thuật về kết quả nghiên cứu của đề tài và phần thứ hai giới thiệu một số chuyên đề nghiên cứu cụ thể có kèm theo biện pháp khắc phục thực trạng trên.
653|aGiao dịch dân sự
653|aGiao dịch kinh tế
653|aHình sự hóa
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10013251-5
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10013251 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4+34(V)5 CH 527 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:20-10-2022
2 10013252 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4+34(V)5 CH 527 Sách Tiếng Việt 2
3 10013253 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4+34(V)5 CH 527 Sách Tiếng Việt 3
4 10013254 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4+34(V)5 CH 527 Sách Tiếng Việt 4
5 10013255 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4+34(V)5 CH 527 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào