Sách Tiếng Việt
34(V)8 C 101
Các quy định pháp luật về kiểm toán /
UDC 34(V)8
Cutter C 101
Tác giả CN Nguyễn Trung
Nhan đề Các quy định pháp luật về kiểm toán / Nguyễn Trung
Thông tin xuất bản H. : Nxb Lao động, 2001
Mô tả vật lý 502 tr.
Tóm tắt Cuốn sách bao gồm 23 văn bản pháp luật của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đến công tác kiểm toán, nhằm không ngừng củng cố việc thực thi pháp luật được thống nhất, đồng thời cuốn sách giúp cho các nhà quản lý, các cán bộ làm công tác kiểm toán có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu phục vụ đắc lực trong công việc thực tiễn của mình góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác kiểm toán.
Từ khóa tự do Kiểm toán
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10004104-6
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016162
0021
0049508
00520000414
008041400s2001 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003210314|zhaonh
041|avie
080|a34(V)8|bC 101
100|aNguyễn Trung
245 |aCác quy định pháp luật về kiểm toán / |cNguyễn Trung
260|aH. : |bNxb Lao động, |c2001
300|a502 tr.
520|aCuốn sách bao gồm 23 văn bản pháp luật của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đến công tác kiểm toán, nhằm không ngừng củng cố việc thực thi pháp luật được thống nhất, đồng thời cuốn sách giúp cho các nhà quản lý, các cán bộ làm công tác kiểm toán có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu phục vụ đắc lực trong công việc thực tiễn của mình góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác kiểm toán.
653|aKiểm toán
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10004104-6
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10004104 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)8 C 101 Sách Tiếng Việt 1
2 10004105 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)8 C 101 Sách Tiếng Việt 2
3 10004106 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)8 C 101 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:23-04-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào