Sách Tiếng Việt
34(V) T 310
Tìm hiểu Luật hiến pháp đối chiếu /
UDC 34(V)
Cutter T 310
Tác giả CN PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung
Nhan đề Tìm hiểu Luật hiến pháp đối chiếu / PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung
Thông tin xuất bản H. : TP.HCM, 2001
Mô tả vật lý 682 tr. ; 20,5 cm
Tóm tắt Cuốn sách bao gồm 15 chương trình bày, phân tích các vấn đề thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật hiến pháp, lý giải các hiện tượng chính trị đang xảy ra trên trường chính trị các nước trên thế giới hiện nay. Góp phần giúp cho đông đảo bạn đọc có thêm tài liệu để tìm hiểu về pháp luật của các quốc gia khác trên thế giới, nhằm thực hiện tốt đường lối mở cửa của Đảng và Nhà nước ta, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm ăn giao lưu tốt hơn nữa với nước ngoài và nhất là phục vụ cho công việc phục vụ sửa đổi Hiến pháp 1992 của nước ta hiện nay
Từ khóa tự do Luật hiến pháp đối chiếu
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10012889-90, 10201998
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016123
0021
0046350
00520001016
008101600s2001 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003210156|zhaonh
041|avie
080|a34(V)|bT 310
100|aPGS.TS. Nguyễn Đăng Dung
245 |aTìm hiểu Luật hiến pháp đối chiếu / |cPGS.TS. Nguyễn Đăng Dung
260|aH. : |bTP.HCM, |c2001
300|a682 tr. ; |c20,5 cm
520|aCuốn sách bao gồm 15 chương trình bày, phân tích các vấn đề thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật hiến pháp, lý giải các hiện tượng chính trị đang xảy ra trên trường chính trị các nước trên thế giới hiện nay. Góp phần giúp cho đông đảo bạn đọc có thêm tài liệu để tìm hiểu về pháp luật của các quốc gia khác trên thế giới, nhằm thực hiện tốt đường lối mở cửa của Đảng và Nhà nước ta, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm ăn giao lưu tốt hơn nữa với nước ngoài và nhất là phục vụ cho công việc phục vụ sửa đổi Hiến pháp 1992 của nước ta hiện nay
653|aLuật hiến pháp đối chiếu
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10012889-90, 10201998
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10012889 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) T 310 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:03-12-2022
2 10012890 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) T 310 Sách Tiếng Việt 2
3 10201998 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) T 310 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào