Sách Tiếng Việt
34(V)46 M 458
Một số suy nghĩ về thừa kế trong luật dân sự Việt nam /
UDC 34(V)46
Cutter M 458
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Điện
Nhan đề Một số suy nghĩ về thừa kế trong luật dân sự Việt nam / Nguyễn Ngọc Điện
Thông tin xuất bản TP.HCM : Nxb trẻ, 1999
Mô tả vật lý 656 tr. ; 20 cm
Tóm tắt Sách gồm các phần: Phần giới thiệu pháp luật về thừa kế: mô hình thừa kế trong luật học phương tây; quy tắc cơ bản của chế độ thừa kế trong luật Việt nam. Phần thứ nhất: Di chuyển di sản, đề cập tới vấn đề di chuyển di sản theo pháp luật, theo ý chí; di sản dùng vào việc thờ cúng. Phần thứ hai: Thực hiện quyền hưởng di sản (chuyển giao di sản, quản lý tài sản, thanh toán nợ di sản...)
Từ khóa tự do Luật dân sự
Từ khóa tự do Việt nam
Từ khóa tự do Chuyển giao di sản
Từ khóa tự do Quản lý tài sản
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10013927, 10017463, 10019872
000 00000nac#a2200000ui#4500
0015207
0021
0045429
00519960226
008022696s1999 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003201841|zhaonh
041|avie
080|a34(V)46|bM 458
100|aNguyễn Ngọc Điện
245 |aMột số suy nghĩ về thừa kế trong luật dân sự Việt nam / |cNguyễn Ngọc Điện
260|aTP.HCM : |bNxb trẻ, |c1999
300|a656 tr. ; |c20 cm
520|aSách gồm các phần: Phần giới thiệu pháp luật về thừa kế: mô hình thừa kế trong luật học phương tây; quy tắc cơ bản của chế độ thừa kế trong luật Việt nam. Phần thứ nhất: Di chuyển di sản, đề cập tới vấn đề di chuyển di sản theo pháp luật, theo ý chí; di sản dùng vào việc thờ cúng. Phần thứ hai: Thực hiện quyền hưởng di sản (chuyển giao di sản, quản lý tài sản, thanh toán nợ di sản...)
653|aLuật dân sự
653|aViệt nam
653|aChuyển giao di sản
653|aQuản lý tài sản
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10013927, 10017463, 10019872
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10013927 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)46 M 458 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:11-03-2021
2 10017463 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)46 M 458 Sách Tiếng Việt 2
3 10019872 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)46 M 458 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào