Sách Tiếng Việt
34(V) CH 527
Chuyên đề: Nghiên cứu so sánh pháp luật về hợp đồng giữa Việt nam và Nhật bản
UDC 34(V)
Cutter CH 527
Nhan đề Chuyên đề: Nghiên cứu so sánh pháp luật về hợp đồng giữa Việt nam và Nhật bản
Thông tin xuất bản H. : Viện NCKH pháp lý, 2000
Mô tả vật lý 124 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Cuốn sách nêu rõ vị trí, vai trò của chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự Việt nam và nguyên lý của luật hợp đồng trong Bộ luật dân sự Nhật bản. Thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự Việt nam trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tại tòa án
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Việt nam
Từ khóa tự do Nhật bản
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10003471-5
000 00000nac#a2200000ui#4500
0015185
0021
0045407
00520010711
008071101s2000 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003201804|zhaonh
041|avie
080|a34(V)|bCH 527
245 |aChuyên đề: Nghiên cứu so sánh pháp luật về hợp đồng giữa Việt nam và Nhật bản
260|aH. : |bViện NCKH pháp lý, |c2000
300|a124 tr. ; |c19 cm
520|aCuốn sách nêu rõ vị trí, vai trò của chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự Việt nam và nguyên lý của luật hợp đồng trong Bộ luật dân sự Nhật bản. Thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự Việt nam trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tại tòa án
653|aHợp đồng
653|aViệt nam
653|aNhật bản
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10003471-5
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10003471 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) CH 527 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:05-03-2021
2 10003472 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) CH 527 Sách Tiếng Việt 2
3 10003473 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) CH 527 Sách Tiếng Việt 3
4 10003474 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) CH 527 Sách Tiếng Việt 4
5 10003475 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) CH 527 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào