Sách Tiếng ViệtSách Văn Học
N(523).3 M 428
Mối tình mãnh liệt, tập 2 :
UDC N(523).3
Cutter M 428
Tác giả CN Penny Vincenzi
Nhan đề Mối tình mãnh liệt, tập 2 : Tiểu thuyết / Penny Vincenzi
Thông tin xuất bản H. : Nxb Lao động, 1999
Mô tả vật lý 563tr. ; 19cm
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học
Tác giả(bs) CN Đặng Thuỳ Dương
Tác giả(bs) CN Mai Hằng
Tác giả(bs) CN Diễm Hằng
Mã xếp giá 1Giá Sách Văn Học(2): 7000985, 7000987
000 00000nac#a2200000ui#4500
0015092
0028
0045314
00520011011
008101101s1999 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003201515|zhaonh
041|avie
080|aN(523).3|bM 428
100|aPenny Vincenzi
245 |aMối tình mãnh liệt, tập 2 : |bTiểu thuyết / |cPenny Vincenzi
260|aH. : |bNxb Lao động, |c1999
300|a563tr. ; |c19cm
653|aTiểu thuyết
653|aVăn học
700|aĐặng Thuỳ Dương|e[dịch]
700|aMai Hằng|e[dịch]
700|aDiễm Hằng|e[dịch]
852|a1|bGiá Sách Văn Học|j(2): 7000985, 7000987
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000985 Giá Sách Văn Học N(523).3 M 428 Sách Văn Học 1
2 7000987 Giá Sách Văn Học N(523).3 M 428 Sách Văn Học 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào