Sách Tiếng Việt
Sách trắng quản trị không gian mạng dựa trên pháp luật của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới /
Tác giả TT Văn phòng Thông tin Quốc Vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Nhan đề Sách trắng quản trị không gian mạng dựa trên pháp luật của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới / Văn phòng Thông tin Quốc Vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 48tr. ; 29cm.
Từ khóa tự do Không gian mạng
Từ khóa tự do Quản trị không gian mạng
Từ khóa tự do Trung Quốc
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148263
0021
004F9924E14-27C1-4E25-B799-52E6F986ECB7
005202407101114
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240710111019|zthuvien3
110|aVăn phòng Thông tin Quốc Vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
245 |aSách trắng quản trị không gian mạng dựa trên pháp luật của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới / |cVăn phòng Thông tin Quốc Vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
260 |aH., |c2023
300 |a48tr. ; |c29cm.
653 |aKhông gian mạng
653 |aQuản trị không gian mạng
653 |aTrung Quốc
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp

Không tìm thấy biểu ghi nào