Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
Phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, hợp tác xã của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và hợp tác xã trong xây dựng, thực thi pháp luật và trao đổi về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình /
Tác giả TT Bộ Tư pháp. Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020
Nhan đề Phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, hợp tác xã của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và hợp tác xã trong xây dựng, thực thi pháp luật và trao đổi về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình / Bộ Tư pháp. Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020
Thông tin xuất bản Quàng Bình, 2019
Mô tả vật lý 47tr. ; 29cm.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Hợp tác xã
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Đầu tư
Từ khóa tự do Quảng Bình
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148262
0027
004859D8511-33AE-4EA7-8B65-1F2DF61B6516
005202407101000
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20240710095552|zthuvien3
110|aBộ Tư pháp. Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020
245 |aPhát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, hợp tác xã của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và hợp tác xã trong xây dựng, thực thi pháp luật và trao đổi về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình / |cBộ Tư pháp. Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020
260 |aQuàng Bình, |c2019
300 |a47tr. ; |c29cm.
653 |aDoanh nghiệp
653 |aHợp tác xã
653 |aQuản lý nhà nước
653|aĐầu tư
653|aQuảng Bình
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/ht33thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào