Sách Tiếng Việt
Đề xuất về quy định của Nghị viện Châu Âu và Họi đồng Châu Âu về việc đặt ra các quy định hài hòa về trí tuệ nhân tạo (gọi tắt là Luật về trí tuệ nhân tạo) và sửa đổi một số quy định của Liên minh Châu Âu :
Tác giả TT Hội đồng Liên minh Châu Âu
Nhan đề Đề xuất về quy định của Nghị viện Châu Âu và Họi đồng Châu Âu về việc đặt ra các quy định hài hòa về trí tuệ nhân tạo (gọi tắt là Luật về trí tuệ nhân tạo) và sửa đổi một số quy định của Liên minh Châu Âu : (Phiên bản công khai cho công chúng ngày 25/11/2022) / Hội đồng Liên minh Châu Âu
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 140tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Liên minh Châu Âu
Từ khóa tự do Luật về trí tuệ nhân tạo
Từ khóa tự do Trí tuệ nhân tạo
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148261
0021
004FA4F3700-753C-410F-9D8F-BD0F0CBD02E7
005202407091658
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240709165308|zthuvien3
110|aHội đồng Liên minh Châu Âu
245 |aĐề xuất về quy định của Nghị viện Châu Âu và Họi đồng Châu Âu về việc đặt ra các quy định hài hòa về trí tuệ nhân tạo (gọi tắt là Luật về trí tuệ nhân tạo) và sửa đổi một số quy định của Liên minh Châu Âu : |b(Phiên bản công khai cho công chúng ngày 25/11/2022) / |cHội đồng Liên minh Châu Âu
260 |c2023
300 |a140tr. ; |c21cm.
653 |aLiên minh Châu Âu
653 |aLuật về trí tuệ nhân tạo
653 |aTrí tuệ nhân tạo
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp

Không tìm thấy biểu ghi nào