Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
Tài liệu hội nghị. Phổ biến, quán triệt Luật Đất đai năm 2024 của ngành tư pháp :
Tác giả TT Bộ Tư pháp
Nhan đề Tài liệu hội nghị. Phổ biến, quán triệt Luật Đất đai năm 2024 của ngành tư pháp : Tài liệu phục vụ Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Đất đai năm 2024 của ngành Tư pháp sẽ được tiếp tục hoàn thiện sau Hội nghị để phục vụ cho công tác của ngành Tư pháp. / Bộ Tư pháp
Thông tin xuất bản H., 2024
Mô tả vật lý 233tr. ; 29cm.
Từ khóa tự do Hội nghị phổ biến
Từ khóa tự do Luật Đất đai
Từ khóa tự do Ngành tư pháp
Từ khóa tự do Đất đai
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148259
0027
004152DA262-BCA4-45CE-966A-68B3BCE6796F
005202407091105
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240709110100|zthuvien3
110|aBộ Tư pháp
245 |aTài liệu hội nghị. Phổ biến, quán triệt Luật Đất đai năm 2024 của ngành tư pháp : |bTài liệu phục vụ Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Đất đai năm 2024 của ngành Tư pháp sẽ được tiếp tục hoàn thiện sau Hội nghị để phục vụ cho công tác của ngành Tư pháp. / |cBộ Tư pháp
260 |aH., |c2024
300 |a233tr. ; |c29cm.
653 |aHội nghị phổ biến
653 |aLuật Đất đai
653 |aNgành tư pháp
653|aĐất đai
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/ht32thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào