Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và phản ứng chính sách, pháp luật của một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới :
Tác giả CN Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý
Nhan đề Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và phản ứng chính sách, pháp luật của một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới : Tọa đàm khoa học / Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý
Thông tin xuất bản H., 2024
Mô tả vật lý 220tr. ; 29cm.
Từ khóa tự do Trí tuệ nhân tạo
Từ khóa tự do Phản ứng chính sách
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148257
0027
004BFF9F1B5-1670-482A-AE13-09F4B5920A9C
005202407090930
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240709092547|bthuvien3|y20240708152919|zthuvien3
100 |aViện Chiến lược và Khoa học pháp lý
245 |aSự phát triển của trí tuệ nhân tạo và phản ứng chính sách, pháp luật của một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới : |bTọa đàm khoa học / |cViện Chiến lược và Khoa học pháp lý
260 |aH., |c2024
300 |a220tr. ; |c29cm.
653 |aTrí tuệ nhân tạo
653 |aPhản ứng chính sách
653 |aPháp luật
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/ht31thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào