Sách Tiếng Việt
Philosophy of law. A very short Introduction /
Tác giả CN Raymond Wacks
Nhan đề dịch Triết học pháp luật: Giới thiệu tóm lược
Nhan đề Philosophy of law. A very short Introduction / Nguyễn Văn Cương dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Đại học Oxford, 2014
Mô tả vật lý 128tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Philosophy of law
Từ khóa tự do Triết học pháp luật
Từ khóa tự do Triết học
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148256
0021
004D9F99D82-D1BB-4AE0-9289-322DC3DFDD68
005202407031546
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20240703154107|zthuvien3
100 |aRaymond Wacks
242|aTriết học pháp luật: Giới thiệu tóm lược
245 |aPhilosophy of law. A very short Introduction / |cNguyễn Văn Cương dịch
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |bĐại học Oxford, |c2014
300 |a128tr. ; |c21cm.
653 |aPhilosophy of law
653 |aTriết học pháp luật
653 |aTriết học
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2023/0001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào