Sách Tiếng Việt
Nhân dân, quyền lực và lợi nhuận. :
Giá tiền 235.000
Tác giả CN Joseph E. Stiglitz
Nhan đề Nhân dân, quyền lực và lợi nhuận. : Chủ nghĩa tư bản tiến bộ cho thời kì bất mãn / Nguyễn Quang Thành Dịch
Thông tin xuất bản H. : Tri thức, 2022
Mô tả vật lý 469tr. ; 24cm.
Tóm tắt Người Mĩ đều cảm nhận được rằng nền kinh tế quốc gia - và cả chính phủ - đều nghiêng về phía các công ti lớn, nhưng theo Joseph E. Stiglitz tình hình còn thảm khốc hơn. Với Nhân dân, quyền lực và lợi nhuận, Stiglitz cho thấy một thế giới thay thế là hoàn toàn khả thi, và hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể đảo ngược lộ trình thảm khốc này.
Từ khóa tự do Quyền lực
Từ khóa tự do Chủ nghĩa tư bản
Từ khóa tự do Nhân dân
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028950
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148236
0021
004F7720E9E-1468-4872-9F9D-0055FC1C23F3
005202406251640
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c235.000
039|y20240625163535|zthuvien3
100 |aJoseph E. Stiglitz
245 |aNhân dân, quyền lực và lợi nhuận. : |bChủ nghĩa tư bản tiến bộ cho thời kì bất mãn / |cNguyễn Quang Thành Dịch
260 |aH. : |bTri thức, |c2022
300 |a469tr. ; |c24cm.
520 |aNgười Mĩ đều cảm nhận được rằng nền kinh tế quốc gia - và cả chính phủ - đều nghiêng về phía các công ti lớn, nhưng theo Joseph E. Stiglitz tình hình còn thảm khốc hơn. Với Nhân dân, quyền lực và lợi nhuận, Stiglitz cho thấy một thế giới thay thế là hoàn toàn khả thi, và hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể đảo ngược lộ trình thảm khốc này.
653 |aQuyền lực
653 |aChủ nghĩa tư bản
653 |aNhân dân
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028950
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028950 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào