Bài trích
Xây dựng chuyên ngành Luật Thi hành án dân sự của Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp cận từ góc độ so sánh /
Tác giả CN Trần Anh Tuấn
Nhan đề Xây dựng chuyên ngành Luật Thi hành án dân sự của Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp cận từ góc độ so sánh / Trần Anh Tuấn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý tr.136-148
Tóm tắt Bài viết phân tích, đối sánh về chương trình đào tạo nguồn lực thi hành án dân sự ở châu Âu, điển hình là Cộng hòa Pháp, Vương quốc Bỉ và chương nghề thừa phát lại của Học viện Tư pháp Việt Nam, từ đó rút ra trình đào tạo nghiệp vụ thi hành án, bài học kinh nghiệm, giải pháp cho việc xây dựng chương trình đào tạo ngành Luật, chuyên ngành Luật thi hành án dân sự của Trường Đại học Luật Hà Nội.
Từ khóa tự do Luật Thi hành án dân sự
Từ khóa tự do Thi hành án dân sự
Từ khóa tự do Trường Đại học Luật Hà Nội
Nguồn trích Luật học- Số 5/2023
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00147669
0022
0047D70C7F7-CD99-4495-B2FC-94167EA78782
005202405201632
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240520162849|zthuvien3
100 |aTrần Anh Tuấn
245 |aXây dựng chuyên ngành Luật Thi hành án dân sự của Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp cận từ góc độ so sánh / |cTrần Anh Tuấn
260 |aH., |c2023
300 |atr.136-148
520 |aBài viết phân tích, đối sánh về chương trình đào tạo nguồn lực thi hành án dân sự ở châu Âu, điển hình là Cộng hòa Pháp, Vương quốc Bỉ và chương nghề thừa phát lại của Học viện Tư pháp Việt Nam, từ đó rút ra trình đào tạo nghiệp vụ thi hành án, bài học kinh nghiệm, giải pháp cho việc xây dựng chương trình đào tạo ngành Luật, chuyên ngành Luật thi hành án dân sự của Trường Đại học Luật Hà Nội.
653 |aLuật Thi hành án dân sự
653 |aThi hành án dân sự
653 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
7730 |tLuật học|gSố 5/2023
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/35thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào